Zehirli bademcik nasıl tedavi edilir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Bo?az a?r?s? giderici spreyler de kullan?l?r. Bunlar?n yan?nda bol bol s?v? tüketilmesi gerekmektedir. Hastalar, anjin hastal???nda (zehirli bademcik) muhakkak istirahat etmeleri hastal???n iyile?me sürecini h?zland?rmaktad?r. Eksik yada k?sa sürede tedavi edilen anjinler tekrarlayabiliyor ve k?sa zamanda tekrar zehirli bademcik olarak bize kendisini göstermektedir. Bu yüzden tedavi seçilirken temkinli ve dikkatli davran?l?p uygulanmal?d?r.
Bademcikler anjin (zehirli bademcik) durumunda bademciklerimiz normalden daha hassas durumda olduklar? için, a??r? s?cak ve a??r? so?uk içecekler tüketmemeliyiz. Kat? besinler yerine daha ç?k s?v? besinler tüketilmelidir.
 
Henüz yorum yap?lmam??.

Google dan Gelen Aramalar: