Tiner Çekmenin Zararları

0
156

4390_zko_teardrop-300x197Ergenlikte maddeye yönelmenin çe?itli sebeplerinden bahsettik. Peki bu maddeler neler bir göz atal?m.Sigara ve alkol bunlar?n ba??nda gelmektedir. Çocu?un ya?ad??? bölgeye göre kullan?lan maddeler de?i?iklik gösterir. Esrar, kokain, eroin, ecstasy bunlar?n devam?d?r. Bulunabilirlik aç?s?ndan de?erlendirdi?imizde bally ve tiner ba?ta gelir. Kullan?lan uyu?turucu maddeleri vücuda çe?itli zararlar verir. Örne?in esrar, solunum ve kalp problemlerine, haf?za sorunlar?na neden olur. Eroin, kab?zl??a ve kilo kayb?na neden olur.
Madde kullan?m? a??r? dozda her zaman ölümle sonuçlan?r. 
Tiner kolay bulunur ve haz verir. Tercih edilme sebepleri çat??ma ya?ayan ergenler için klasiktir. Tiner kullan?m? duyu ve bilinç kayb?na neden olur. Merkezi sinir sisteminde sorunlara yol açar ve akci?er spazm?na neden olur. Yüksek dozda al?nd???nda tiner akci?erdeki oksijen ile yer de?i?tirerek ki?inin bo?ularak ölmesine neden olabilir.
Henüz yorum yap?lmam??.

Google dan Gelen Aramalar: