ÖSYS – LYS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (28.06.2011)

0
88

Ö?renci Seçme ve Yerle?tirme taraf?ndan yap?lan ,  2011 Y?l? Ö?renci Seçme ve Yerle?tirme S?nav? Soru kitapç?klar ve cevap anahtarlar?na sitemizden ula?abilirsiniz.

2011-KPSS lisans s?nav?n?n temel soru kitapç?klar? ile cevap anahtarlar? ÖSYM’nin internet sitesinde yay?mland?. ÖSYM taraf?ndan yap?lan aç?klamada, “Baz? medya kurulu?lar?nda s?nav güvenli?ine ve ÖSYM’nin kurumsal imaj?na zarar vermeye yönelik olarak yer alm?? olan iddialar tamam?yla as?ls?z olup, bu tür bilgilere adaylar?n ve kamuoyunun itibar etmemeleri önemle duyurulur” denildi.

2011-ÖSYS

LYS

SORU K?TAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

LYS-1
SINAV TAR?H?: 18.06.2011
 Matematik Testi ve Cevap Anahtar?
 Geometri Testi ve Cevap Anahtar?
LYS-2
SINAV TAR?H?: 26.06.2011
 Fizik Testi ve Cevap Anahtar?
 Kimya Testi ve Cevap Anahtar?
 Biyoloji Testi ve Cevap Anahtar?
LYS-3
SINAV TAR?H?: 25.06.2011
 Türk Dili ve Edebiyat? Testi ve Cevap Anahtar?
 Co?rafya-1 Testi ve Cevap Anahtar?
LYS-4
SINAV TAR?H?: 19.06.2011
 Tarih Testi ve Cevap Anahtar?
 Co?rafya-2 Testi ve Cevap Anahtar?
 Felsefe Grubu Testi ve Cevap Anahtar?
LYS-5
SINAV TAR?H?: 18.06.2011
 Yabanc? Dil Testi ve Cevap Anahtar?
2011-YGS

SORU K?TAPÇI?I VE CEVAP ANAHTARI

SINAV TAR?H?: 27.03.2011
 Soru Kitapç???
 Cevap Anahtar?

“S?nav?n sorunsuz gerçekle?tirilmesine katk? sa?layan ÖSYM çal??anlar?na, s?nav görevlilerimize, emniyet güçlerimize ve s?nava kat?lan adaylara te?ekkür ederiz.Baz? medya kurulu?lar?nda s?nav güvenli?ine ve ÖSYM’nin kurumsal imaj?na zarar vermeye yönelik olarak yer alm?? olan iddialar tamam?yla as?ls?z olup, bu tür bilgilere adaylar?n ve kamuoyunun itibar etmemeleri önemle duyurulur.”