Göz kaşınması nasıl geçer?

0
17

4390_zko_teardrop-300x197 
Kirli eller ile göze dokunulduktan sonra, gözlük, lens, havlu gibi tekil kullan?mlara mahsus e?yalar?n birden fazla ki?i taraf?ndan kullan?lmas? durumunda, d??ar?dan bir hastal?ktan kap?lan bakterilerden dolay? olu?ur. Tedavi sürecinde antibiyotikler kesinlikle kullan?l?r. Ciddi bir ilgi gerektirir.

Gözümüze gözya?? ta??yan kanallardaki ya? damarlar?n?n kanallar?n?n t?kanmas? durumunda görülen hadisedir. ?ltihap ve ya? olarak göz kapa??nda, kirpik diplerinde olu?ur, d??ar?dan kolayl?kla görülebilir. Arpac?k göz ka??nmas?na sebep olan faktörlerden bir tanesidir.