Burun İçinin Yara Olması

0
76

4390_zko_teardrop-300x197 K?? mevsiminde ortam? ?s?tmak için kullan?lan klima, soba ve di?er elektrikli ?s?t?c?lar bulunduklar? ortam? ?s?t?rken havay? da kuruturlar. Havas? kuru olan bir ortamda burun da gerekli nemlenmeye sahip olamayaca?? için burun içerisinde yara olu?umu h?zlanacakt?r. Burun kurulu?u gibi durumlarda badem ya?? önermekteyiz, eczanelerden temin edebilirsiniz.
Öncelikle bulundu?unuz ortam?n nem dengesini sa?lamal?s?n?z. Kuru bir ortamda bulunuyorsan?z, buhar makineleri ve di?er hava nemlendiricileri kullanarak bulundu?unuz ortam?n havas?n? nemlendiriniz. Ve ilaç olarakta bepanthen merhem kullanabilirsiniz. Etken maddesi Pantotenik asit deri mukozan?n olu?um ve geli?im sürecini h?zland?rmakta ve burun içerisindeki yaralar?n derhal iyile?mesini sa?lamaktad?r.
Problemin devam etmesi halinde KBB uzman?ndan destek al?n?z.