Tüm vücudunuz bu cihazla kontrol altında

0
37

Armour39 ile tüm vücudunuzda ya?anan geli?meleri takip edebilirsiniz.

Konya Net Haber : Yeni geli?tirilen bir teknoloji ile vücudunuzda ya?anan geli?melerden an?nda haberdar olacaks?n?z. Vücudunuza dokunan bir dokunmatik düzenek sayesinde bunu yapman?z mümkün olacak. Üstelik bu düzenek, film ve oyunlarda gördü?ünüz türden, sol bile?inizin orada yer alan ekrandan sa?lanacak. Ekranda o anki tansiyon düzeyiniz, kalp at?? ritminiz, kalori oran?n?z ve benzeri detaylar? görebileceksiniz.
Armour39 ismini verdi?i giyilebilir bir teknoloji üzerinde çal??an Under Armour, sadece bile?inizdeki cihazda de?il ayr?ca, iOS i?letim sistemli tabletinizden de vücut de?erlerinizi görebilmenizi sa?layacak uygulamay? sizlere sunuyor.