Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Bilgilenmek İstiyorum ? » Diyetlerin Vücudumuza Olan Etkileri

Diyetlerin Vücudumuza Olan Etkileri

H?zl? kilo vermek için uygulanan ?ok diyetlerin vücudunuza olan etkilerini biliyor musunuz?

Dergilerde, gazetelerde, televizyonda s?kl?kla duymu?sunuzdur “?ok diyet” söylemini. Mankenlerin, ünlülerin ve reklamla kar sa?layan di?er insanlar?n s?kl?kla kulland??? bir dikkat seçme yoludur. Dünyada ve ülkemizde uygulamalar yap?lan ve listeleri elden ele dola?an bu diyetlerin sa?l???n?z? nas?l etkiledi?ini dü?ündünüz mü?

Diyetisyen & Ya?am Koçu Ye?im Özden, ?ok diyetler ve sa?l?k d??? gerçeklerle ilgili bilgi verdi.

Zay?flamak isteyen baz? ki?iler zay?flama ilaçlar?, toz besin takviyeleri, zay?flama aletleri, detoks uygulamalar?, kendilerini aç b?rakma ve a??r? egzersize yönelme gibi yöntemleri denemeyi tercih eder. Tart?da istedi?i sonuçlara ula?an ki?iler sa?l?klar?ndan neler kaybettiklerini fark edemezler. Ne yaz?k ki sa?l?kl? beslenme ve bedeninize uygun fiziksel aktivite d??? tercihlerin ço?u sizi sa?l?kl? bir sonuca götürmez.

?ok diyetler beslenme yetersizli?ine yol açar

Diyetler her zaman ki?iye özel ve bilimsel bir dayana?a ba?l? olmal?d?r. Her ki?inin günlük kalori, karbonhidrat, ya? ve protein ihtiyac? farkl? olmakla birlikte ya??na, cinsiyetine, fiziksel aktivitesine ve sa?l?k durumuna göre de de?i?ir. ?OK D?YET ad? alt?nda kitaplarda, internet sitelerinde önerilerden yola ç?karak mucize sonuçlar beklemeyin. Unutmay?n! Her diyet herkes için ayn? sonucu do?urmayacakt?r. Pek çok diyet MUC?ZE ya da K?LO VERMEN?N EN KOLAY YOLU gibi gösterilmeye çal???lsa da hiçbir diyetin bilimsel olarak böyle bir özelli?e sahip olmad???n? bilmelisiniz. ?ok diyetlerin tek amac? sizi daha az kalori al?m?na yönlendirirken, uzun süreli uygulamalarda vücudunuzda beslenme yetersizli?ine sebep olmakt?r.

Deneyimlerim ve gözlemlerim insanlar?n genellikle herkes k?sa yoldan ve h?zl? kilo verebilecekleri diyetlere yöneldikleri ve k?sa sürede kilo verseler bile k?sa süre içinde fazlas?yla geri ald?klar? yönünde. ?ok diyetler uygulayan ço?u ki?inin beslenme öyküleri ve günlük besin tüketim miktarlar?n? inceledi?imde bir günde 1000 kcal’nin alt?nda kalori ald?klar?. Bu diyetler açl?kla daha fazla ba? etme stresi yarat?rken, diyete dayanma gücünüzü de azaltmaktad?r.

?ok diyetlerin vücudunuza olan etkileri

– Kendinizi sa?l?kl? beslenmeden yoksun b?rakt???n?z ?ok diyetlerde vücut enerjini ve ruh haliniz olumsuz etkilenir.

- Metabolizman?z durumu kontrol alt?na almak için yava?lar.

– Vücut ya?? enerji olarak harcamak yerine vücut s?v?lar?n? atmaya yönelir.

- Yetersiz protein al?m?na ba?l? kas kay?plar? vücutta y?k?ma neden olmaktad?r.

– B grubu vitaminler ba?ta olmak üzere olu?an vitamin yetersizlikleri sinir sisteminizi etkiler; yorgunluk, depresyon ve haf?za problemleri olu?turur. rokettube

Sa?l?kl? diyetler daha uzun süreli olur

Sa?l?k kurallar?na uyan sa?l?kl? bir diyeti daha uzun süre uygulayabilirsiniz. Az besleyici ve az çe?itli diyetlerde vücudunuz isyan edebilir ve diyetten saparak yeniden kilo almaya ba?layabilirsiniz. Ya?am?n?z boyunca sa?l?kl? beslenme plan? uygulaman?n bilincine ula?mak için do?ru kaynak ve ki?ilerden do?ru bilgileri edinin. Diyetin sa?l???na katk? sa?lamas? gerekti?i bilincinde olun.

kadinvekadin

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.