Adet söktürücü çaylar

0
48

Adet gecikmelerinin temel sebebi yeterince progesteron hormonunun üretilmemesidir.

Adet sökücü ilaç niyetine dereotunu öneren Prof. Dr. Ahmet Maranki, adet kanamas?n? söktürmek amac?yla 2 çay ka???? kadar dövülmü? dereotu ile adet söktürücü bitki çay? haz?rlan?p, içilmesinin adet sökmeye yard?mc? olaca??n? belirtiyor.

Prof. Dr. Ahmet Maranki adet düzensizli?i için zerdaçal?n çay ?eklinde haz?rlan?p içilmesinin veya zerdaçal?n toz haline getirilerek tüketilmesinin etkili olaca??n? söylemektedir.

Adet sökücü olarak kereviz tüketilmesi; civan perçemiyle hatmi çiçe?inin birle?iminden bitki çay? yap?l?p içilmesi de Prof. Dr. Ahmet Maranki’nin adet sökücü, adet kolayla?t?r?c? formüllerinden oldu?u ve adet sökücü ?ifal? bitkiler isteyenlere tavsiye etti?i tedavi yöntemlerindendir.

Al?nt? Adresi : http://www.kadinvekadin.net/adet-sokturucu-caylar-2013-02-20.html