Yabancı Dil Sınavı’na girecekler dikkat!

0
66

Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Tespit S?nav?’na ba?vurular ba?lad?.

Bu y?l ilk defa yap?lacak olan Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Tespit S?nav?’na ba?vurular ba?lad?.

Adaylar YDS 2013 ilkbahar dönemi k?lavuzu ve aday ba?vuru formuna ÖSYM’nin internet sitesinden ula?abilir.

Ba?vurular 27 ?ubat’ta sona erecek.

Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Tespit S?nav? 7 Nisan’da gerçekle?tirilecek.