ÖSYM YGS Sınav giriş yerlerini hangi tarihte belirleyecek?

0
68

ÖSYM tam bir aç?klama yapmad?.Ama Ygs Giri?i yerleri Mart?n 10 veya 12’sinde aç?klanabilir

2013 Ygs Giri? Yerleri ne zaman aç?klanacak sorusunun cevab?n? ö?renmek için öncelikle geçen y?l?n s?nav tarihini ö?renmemiz gerekiyor. Geçen y?llardan hareketle ç?kar?mda bulunacak olursak: Giri? Yerleri s?nav tarihinden ortalama 2 hafta önce adaylara duyuruluyor.
Daha önceki y?llar baz al?nd???nda ÖSYM’nin giri? yerlerini 20 gün kala aç?klamas? bekleniyor.

Kaynak : haberaj.com