AÖF 9 -10 Şubat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

0
23

Anadolu Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Ayd?n Ziya Özgür, AÖF Aç?kö?retim 9-10 ?ubat s?nav sonuçlar?n?n duyurulaca?? tarihi aç?klad?.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Ayd?n Ziya Özgür, AÖF Aç?kö?retim 9-10 ?ubat s?nav sonuçlar?n?n duyurulaca?? tarihi aç?klad?.

AÖF Aç?kö?retim ö?rencilerinin merak etti?i tarihi Anadolu Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Ayd?n Ziya Özgür aç?klad?.


AÖF Aç?kö?retim fakültesi ö?rencilerinin heyecanla bekledi?i 9-10 ?ubat AÖF s?nav sonuçlar?n?n aç?klanaca?? tarih nihayet belli oldu.

AÖF Aç?klö?retim Fakültesi’nin ba?l? oldu?u Anadolu Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Ayd?n Ziya Özgür AÖF s?nav sonuçlar?n?n ne zaman duyurulaca??n? Bugün Gazetesi’nden Nesrullah Sonay’a aç?klad?.

Anadolu Üniversitesi yakla??k 2 milyon aç?kö?retim fakültesi ö?rencinin merakla bekledi?i aç?klamay? yapt?. Anadolu Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Ayd?n Ziya Özgür BUGÜN’e yapt??? aç?klamada, dönem ba??nda kald?r?lan bütünleme s?nav?yla ilgili geri ad?m at?lmayaca??n? söyledi.

SONUÇLAR ÖNÜMÜZDEK? HAFTA

Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Ayd?n Ziya Özgür, 9-10 ?ubat 2013 tarihlerinde yap?lan ve ö?rencilerin merakla bekledi?i s?navlar?n sonuçlar?yla ilgili tarihi verdi. Kay?t yenilemelerin 11-22 Mart 2013 tarihleri aras?nda yap?laca??n? ifade eden Rektör Yard?mc?s? Özgür, “AÖF S?nav sonuçlar?, s?nav yap?ld?ktan 20 gün sonra aç?klanmas? söz konusu. Bu nedenle 9-10 ?ubat 2013 tarihinde yap?lan s?navlar?n sonuçlar?n? önümüzdeki hafta içi aç?klamay? planl?yoruz” diye konu?tu.

Bugün

Aç?kö?retim Fakültesi (AÖF)ö?rencilerinin bekledi?i s?nav sonuçlar?n?n mart ay? içinde duyurulaca?? belirtildi.

Bütün ö?renciler merakla sorguluyordu bu haberin detay? internet ortam?nda. Ancak Aç?k Ö?retim Fakültesi aöf s?nav sonuçlar?n?n aç?klanma tarihi hakk?nda bilgiyi verdi.

Aç?kö?retim fakültesi güz dönemi s?nav?n?n sonuçlar?n?n 8 Mart tarihinde aç?klanaca??n? belirtti.

AÖF s?nav sonuçlar? Aöf s?nav? detaylar?n? web sayfam?zdan takip edebilirsiniz.