2013 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

0
27

ÖSYM ba?kan? Ali Demir, “2013 YGS sonuçlar? ne zaman aç?klanacak?” sorusuna cevap verdi.

2013 YGS sonuçlar? ne zaman aç?klanacak? sorusuna en yetkili isim cevap verdi. 2013 YGS sona erdi. 2013 YGS’ye yakla??k 1 milyon 800 bin aday kat?ld?. ÖSYM ba?kan? Ali Demir, “2013 YGS sonuçlar? ne zaman aç?klanacak” sorusuna canl? yay?nda cevap verdi.

Ba?kan Demir, YGS sonuçlar?n?n aç?klanmas?n?n daha önceki y?llarda 3 haftay? bulabildi?ini ama 2013 YGS sonuçlar?n?n daha k?sa bir sürede aç?klanaca??n? tahmin etti?ini belirtti.

ÖSYM Ba?kan? Ali Demir, TRT Canl? yay?n?nda ?unlar? söyledi:

“Tüm adaylar?m?za ba?ar?lar diliyorum, geçmi? olsun diliyorum. S?navda yer alan görevlilere, ÖSYM ailesine ve emniyet görevlilerine, mülki amirlerine te?ekkür ediyorum. YGS sonuçlar? ortalama 3 haftada aç?klan?yor ama biz daha erken aç?klamaya çal??aca??z .”

2012 YGS 1 Nisan 2012 tarihinde yap?lm?? sonuçlar ise 20 gün sonra 20 Nisan 2012 tarihinde aç?klanm??t?.