On Numara Nasıl Oynanır? Şanslı Numaraları Nasıl Bulabiliriz?

0
70

06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Say?sal Oyun daha oynat?lmaya ba?lat?lm??t?r. On Numara ad? verilen bu oyunda; oyun kuponlar?n?n üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 aras?ndaki numaralardan, çekili?le belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numaray? do?ru tahmin edenler ile hiçbir numaray? do?ru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktad?r.

??tirakçiler, her bir kolonda, on adet numara i?aretleyerek oyuna kat?labilmektedir. Oyuna istenilen say?da kolonla kat?lmak mümkündür. Çoklu çekili? i?aretlemek suretiyle ayn? numaralar 2, 3 ve 4 çekili? için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de kat?lmak olanakl?d?r.

On Numara oyunu çekili?leri haftada bir kez Pazartesi günleri yap?lmaktad?r. TRT/1 kanal?nda canl? olarak yap?lmakta olan On Numara oyunu çekili?lerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numaray? do?ru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MP? ?ubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda da??t?lacak olan ikramiye miktar?, o hafta elde edilen has?lattan belirlenmektedir. Çekilen numaralar? bir grupta bilen ç?kmamas? halinde, bu grup için ayr?lan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekili? yap?lan hafta 10 bilen ç?kmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakam? bilenlere da??t?lmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 ya??ndan küçük olanlar kat?lamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekili? tarihinden itibaren 1 (bir) y?l içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman a??m?na u?rar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, ?daremizin di?er tüm oyunlar?nda oldu?u gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktar?lmaktad?r. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tan?t?m?, Olimpiyat Oyunlar? ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

On Numara Sonuçlar?na Konya Net Haber Sitesinden H?zl? Bir ?ekilde ula?abilirsiniz. On Numara Sonucu için t?klay?n?z.

ON NUMARA EN ÇOK GELEN SAYILARIN ANALIZI

Top Tekrar En Son Geldi?i Çekili?
35 178

  1.Hafta Önce

71 177

  0.Hafta Önce

69 173

  0.Hafta Önce

36 171

  1.Hafta Önce

62 170

  0.Hafta Önce

12 166

  1.Hafta Önce

19 166

  2.Hafta Önce

4 165

  1.Hafta Önce

34 165

  0.Hafta Önce

23 164

  1.Hafta Önce

26 163

  0.Hafta Önce

44 163

  3.Hafta Önce

50 163

  1.Hafta Önce

68 163

  0.Hafta Önce

1 162

  0.Hafta Önce

77 162

  2.Hafta Önce

3 160

  2.Hafta Önce

2 159

  0.Hafta Önce

72 159

  3.Hafta Önce

32 158

  1.Hafta Önce

33 158

  1.Hafta Önce

46 158

  2.Hafta Önce

59 158

  3.Hafta Önce

5 157

  4.Hafta Önce

21 157

  8.Hafta Önce

30 157

  6.Hafta Önce

38 157

  1.Hafta Önce

18 156

  2.Hafta Önce

56 156

  0.Hafta Önce

7 155

  0.Hafta Önce

39 154

  5.Hafta Önce

57 154

  2.Hafta Önce

42 153

  2.Hafta Önce

48 153

  4.Hafta Önce

66 153

  2.Hafta Önce

45 152

  4.Hafta Önce

58 152

  0.Hafta Önce

22 151

  0.Hafta Önce

51 151

  0.Hafta Önce

54 151

  15.Hafta Önce

73 151

  5.Hafta Önce

75 151

  0.Hafta Önce

24 150

  8.Hafta Önce

25 150

  1.Hafta Önce

61 150

  0.Hafta Önce

37 149

  4.Hafta Önce

53 148

  3.Hafta Önce

16 147

  2.Hafta Önce

27 147

  2.Hafta Önce

60 147

  3.Hafta Önce

10 146

  0.Hafta Önce

78 146

  5.Hafta Önce

15 145

  1.Hafta Önce

67 145

  0.Hafta Önce

14 144

  6.Hafta Önce

17 144

  1.Hafta Önce

28 144

  0.Hafta Önce

31 144

  4.Hafta Önce

64 144

  3.Hafta Önce

43 143

  11.Hafta Önce

80 143

  9.Hafta Önce

40 142

  0.Hafta Önce

79 142

  4.Hafta Önce

13 141

  3.Hafta Önce

70 141

  1.Hafta Önce

74 141

  0.Hafta Önce

63 140

  1.Hafta Önce

20 139

  6.Hafta Önce

47 139

  4.Hafta Önce

41 138

  5.Hafta Önce

11 137

  1.Hafta Önce

49 137

  1.Hafta Önce

6 135

  0.Hafta Önce

8 134

  5.Hafta Önce

76 133

  0.Hafta Önce

65 132

  5.Hafta Önce

9 131

  2.Hafta Önce

52 130

  5.Hafta Önce

29 127

  1.Hafta Önce

55 119

  2.Hafta Önce

ON NUMARA EN AZ GELEN RAKAMLARIN ANALIZI

Top Tekrar En Son Geldi?i Çekili?
55 119

  2.Hafta Önce

29 127

  1.Hafta Önce

52 130

  5.Hafta Önce

9 131

  2.Hafta Önce

65 132

  5.Hafta Önce

76 133

  0.Hafta Önce

8 134

  5.Hafta Önce

6 135

  0.Hafta Önce

49 137

  1.Hafta Önce

11 137

  1.Hafta Önce

41 138

  5.Hafta Önce

47 139

  4.Hafta Önce

20 139

  6.Hafta Önce

63 140

  1.Hafta Önce

74 141

  0.Hafta Önce

70 141

  1.Hafta Önce

13 141

  3.Hafta Önce

79 142

  4.Hafta Önce

40 142

  0.Hafta Önce

80 143

  9.Hafta Önce

43 143

  11.Hafta Önce

64 144

  3.Hafta Önce

31 144

  4.Hafta Önce

28 144

  0.Hafta Önce

17 144

  1.Hafta Önce

14 144

  6.Hafta Önce

67 145

  0.Hafta Önce

15 145

  1.Hafta Önce

78 146

  5.Hafta Önce

10 146

  0.Hafta Önce

60 147

  3.Hafta Önce

27 147

  2.Hafta Önce

16 147

  2.Hafta Önce

53 148

  3.Hafta Önce

37 149

  4.Hafta Önce

61 150

  0.Hafta Önce

25 150

  1.Hafta Önce

24 150

  8.Hafta Önce

75 151

  0.Hafta Önce

73 151

  5.Hafta Önce

54 151

  15.Hafta Önce

51 151

  0.Hafta Önce

22 151

  0.Hafta Önce

58 152

  0.Hafta Önce

45 152

  4.Hafta Önce

66 153

  2.Hafta Önce

48 153

  4.Hafta Önce

42 153

  2.Hafta Önce

57 154

  2.Hafta Önce

39 154

  5.Hafta Önce

7 155

  0.Hafta Önce

56 156

  0.Hafta Önce

18 156

  2.Hafta Önce

38 157

  1.Hafta Önce

30 157

  6.Hafta Önce

21 157

  8.Hafta Önce

5 157

  4.Hafta Önce

59 158

  3.Hafta Önce

46 158

  2.Hafta Önce

33 158

  1.Hafta Önce

32 158

  1.Hafta Önce

72 159

  3.Hafta Önce

2 159

  0.Hafta Önce

3 160

  2.Hafta Önce

77 162

  2.Hafta Önce

1 162

  0.Hafta Önce

68 163

  0.Hafta Önce

50 163

  1.Hafta Önce

44 163

  3.Hafta Önce

26 163

  0.Hafta Önce

23 164

  1.Hafta Önce

34 165

  0.Hafta Önce

4 165

  1.Hafta Önce

19 166

  2.Hafta Önce

12 166

  1.Hafta Önce

62 170

  0.Hafta Önce

36 171

  1.Hafta Önce

69 173

  0.Hafta Önce

71 177

  0.Hafta Önce

35 178

  1.Hafta Önce

Google dan Gelen Aramalar: