Bulutsuz Kış Gecelerinde Neden Ayaz (Soğuk) Olur?

0
48

Atmosferdeki gazlar?n varl??? ve yo?unluk,güne?ten yeryüzüne gelen ve yeryüzünden yans?yan ???nlar?n tutulmas?nda önemli bir etkendir. Bulutsuz k?? gecelerinde havadaki su buhar? az oldu?undan yeryüzünde ?s? birikimi azal?r, yerden yans?yan ???nlar tutulamaz. Bu nedenle hava çok çabuk so?ur ve ayaz olur.

Google dan Gelen Aramalar: