Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Nasıl Çalışır ? » Süzme ve Ayırma – Bölüm 2

Süzme ve Ayırma – Bölüm 2

Önceki Bölüm ?çin T?klay?n

Pres birbirini izleyen levha ve çerçeve dizilerinden olu?ur. Bunlar dü?ey olarak yerle?tirilmi? ve yatay olarak birbirine tutturulmu?tur. Levhalar?n  iki yan?nda çentikler ve su ç?k?? yerleri vard?r. her levhan?n üstüne bez, onun da üstüne çerçeve yerle?tirilir. Süzme, çerçevelerden beze, oradan da levhaya do?ru bas?nç alt?nda gerçekle?tirilir.  S?v?, çerçevelerin ve levhalar?n kö?elerindeki delikler aras?ndan verilip al?n?r. Kat? Çerçevede tabaka olu?turunca, pres gev?etilip al?n?r.

Modern presler bas?nçl? suyla çal???r. Çerçeve ile levhalar, ileri-geri hareket edebilmeleri ve kat?n?n al?nabilmesi için otomatik bir mekanizmayla donat?lm??t?r. Bu tür presler çimento ve ?eker fabrikalar? gibi alanlarda kullan?l?r.

Toz Ortaml? Süzgeçler : Bu Süzgeçlerde kullan?lan ortamlar üç gruba ayr?labilir. Birinci grubu, diyatomit (diatomeli toprak) olu?turur. Diyatomit tarihöncesi tek hücreli deniz hayvanlar? iskeletlerinin fosille?mi? art?klar?d?r. ABD ve Afrikan?n belirli yerlerinde bulunur. S?v?n?n h?zl? akmas?na ve kat?lar?n iyi bir biçimde tutulmas?na elveri?li bir yap?s? vard?r.

?kinci grup yanarda? kaynakl? bir madde olan perlittir. Perlit, küçük küreler ile ta?a benzer cams? parçalardan olu?ur. Biçimleri nedeniyle parçac?klar aras?nda bo?luklar bulundu?undan, perlitler, s?v?y? süzerler.

Üçüncüsü karbon tozlar?, selüloz lifleri, odun tozlar? ve plastik tozlar?ndan olu?mu? karma??k bir gruptur. Bu maddeler ayr? ayr? alanlarda kullan?l?r. Tozlar su ya da ba?ka bir s?v?yla bir çamur ortaya ç?kar?rlar. Bu çamur, bir tel ögrüden ya da benzeri bir düzenekten geçirilince kal?n bir tabaka olu?turur. Süzme i?lemi tamamlan?nca kat? maddelerle dolu yatak at?l?p yenisi olu?turulur.

Vakumla Çal??an Toz Ortaml? Süzgeçler : Vakumlu döner süzgeçlerde toz kullan?labilir. Süzülen s?v? içindeki kat? maddeler yap??kansa (sözgelimi, antibiyotik, yap?m?nda durum böyledir.), süzmede kullan?lan bez, k?sa zamanda t?kan?r. Bu durumda, vakum tamburun da bir toz yata?? olu?turulur. Kat? maddeyi kaz?yan b?çak her dönü?ünde tambura biraz daha yakla??r. Tamburun her dönü?ünden sonra, tozun bir bölümü kat? maddelerle birlikte kaz?n?r. Böylece yen bir süzme için temiz bir yüzey b?rak?lm?? olur.

 

Önceki Bölüm ?çin T?klay?n

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort