Beren Saat Kimdir ?

0
82

6 ?ubat 1984 tarihinde Ankara’da do?du. TED Ankara Koleji mezunudur. Ba?kent Üniversitesi’nde i?letme konusunda ihtisas yaparken Türkiye’nin Y?ld?zlar? adl?, aktör ve aktris yeti?tirip hafta sonu performanslar?n? de?erlendiren yar??ma program?na kat?ld?. Bu programla birlikte y?ld?z? parlad?.

?lk olarak, A?k?m?zda Ölüm Var isimli dizide Pervin’in (Ece Uslu) karde?ini canland?rd?. ?lk ba?rolünü A?ka Sürgün dizisinde oynayan oyuncu sonradan bir dönem dizisi olan Hat?rla Sevgili’de ikinci ba?rolünü sergiledi. En son olarak Halid Ziya U?akl?gi’in eserinden uyarlanan A?k-? Memnu dizisinde oynam??t?r. Bu dizide Bihter karakterini canland?rm??t?r.

Dizide K?vanç Tatl?tu?’un canland?rd??? Behlül karakteri ile yasak a?k ya?amas? büyük ilgi görmü?tür. A?k-? Memnu’daki rolü sayesinde popülerli?ini art?rd?.

?lk sinema deneyimi Güz Sanc?s? olan Saat, Tomris Giritlio?lu ile tan??t???ndan dolay? rol için teklif ald? ve birkaç senedir bu filmin çekilmesini bekledi?inden dolay? filme uzunca bir süre haz?rland?.Bir çok dizide önemli roller üstlendi.

YIL – YAPIM – ROL ADI – GÖREV
2004 A?k?m?zda Ölüm Var – Nermin – Oyuncu
2004-2006 A?ka Sürgün – Zilan – ?ahvar Azizo?lu – Oyuncu
2006-2008 Hat?rla Sevgili – Yasemin Ünsal – Oyuncu
2008-2010 A?k-? Memnu , 2010) – Bihter Yöreo?lu Ziyagil – Oyuncu
2008 Güz Sanc?s? – Elena – Oyuncu
2009 Gecenin Kanatlar? – Gece – Oyuncu
2010 Fatma Gül’ün Suçu Ne? – Fatma Gül – Oyuncu
2010 Oyuncak Hikayesi 3 – Barbie – Seslendirme