Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Nasıl Oluşur ?

Nasıl Oluşur ?

Hortum Nedir? Nasıl Oluşur?

Hortum Nedir Nasıl Oluşur

Dünya üzerinde çok çe?itli hava olaylar? bulunmaktad?r. Bu hava olaylar?ndan baz?lar? ise, olu?tu?unda do?al afet durumuna gelebilen olaylard?r. Hortum da, bu do?al afetlerden birisidir.

Devamını Oku »

Çiy nasıl oluşur?

org1

Havadaki su buhar?n?n so?uk nesneler üzerinde su damlac?klar? ?eklinde yo?unla?mas? çiy olarak adland?r?l?r. Daha çok bahar ve yaz aylar?nda görülen bir do?a olay?d?r. Gündüz ?s?nan cisimler gece so?urlar ve bu cisimler kendi etraflar?ndaki havan?n s?cakl???n? da dü?ürürler.   So?uk hava bünyesinde s?cak hava kadar su buhar? tutamaz. So?uk havada olu?an fazla su buhar? ise en yak?n cisimler üzerinde yo?unla??r ve ...

Devamını Oku »

Bulutsuz Kış Gecelerinde Neden Ayaz (Soğuk) Olur?

17604910-gece-ga-zel-bir-ka-a-manzarasa--sokak-lambalara-ile-ayda-nlatmala-buzlu-aa-aa-lar

Atmosferdeki gazlar?n varl??? ve yo?unluk,güne?ten yeryüzüne gelen ve yeryüzünden yans?yan ???nlar?n tutulmas?nda önemli bir etkendir. Bulutsuz k?? gecelerinde havadaki su buhar? az oldu?undan yeryüzünde ?s? birikimi azal?r, yerden yans?yan ???nlar tutulamaz. Bu nedenle hava çok çabuk so?ur ve ayaz olur.

Devamını Oku »

Rüzgar Nasıl Oluşur

d6y3n

Havan?n ?s?nmas? , ?s?nan kütlenin geni?lemesine , dolay?s? ile harekete geçerek yükselmesine neden olur . Ancak yükselen hava kütlesi atmosferin d???na ç?kamayaca??ndan , önce dikey sonra yatay yönde hareket eder . ??te bu noktada havan?n ?s?n?p kütlesel olarak yer de?i?tirmesi , bas?nc?n olu?mas?na neden olur . Ancak atmosferin yapt??? bas?nç dünyan?n her yerinde ayn? de?ildir , çünkü yerçekimine , s?cakl??a ...

Devamını Oku »

Yağmur Nedir ? Nasıl Oluşur ?

İçerik

??TE YA?MURUN OLU?MASI! Ya?murun olu?mas?nda 2 i?lem gerçekle?iyor. Yo?unla?ma ve buharla?ma. Güne? ?????n?n etkisi ile her gün yüz binlerce metreküp su buharla?arak atmosfere do?ru yükseliyor. Ve yükseldikçe so?umaya ba?l?yor. Öyle biran geliyor ki su buhar? ?s?n?n çok dü?ük oldu?u bir bölgeye geliyor.

Devamını Oku »

Erozyon Nedir? Nasıl Oluşur?

Topra??n akarsular, sel sular? ve rüzgarlar gibi d?? kuvvetlerin etkisiyle a??nd?r?l?p ta??nmas? ve sürüklenmesi olay?na erozyon denir. Yeryüzünde bitki örtüsü ve su ak??? ile toprak örtüsü aras?nda do?al bir denge vard?r. Bu do?al denge içerisinde, yer yüzünün d?? kuvvetler taraf?ndan a??nd?r?lmas?na do?al erozyon denir.

Devamını Oku »

Hortum Nedir? Nasıl Oluşur?

3421_antalyada_hortum_cocuk_yuttu_1324799980-300x213

Dünya üzerinde çok çe?itli hava olaylar? bulunmaktad?r. Bu hava olaylar?ndan baz?lar? ise, olu?tu?unda do?al afet durumuna gelebilen olaylard?r. Hortum da, bu do?al afetlerden birisidir. Hortum olu?tu?unda gücü sayesinde çevreye birçok zarar? dokunur. Öncelikle bir rüzgar türüdür ve rüzgarlar yüksek bas?nçtan alçak bas?nca do?ru olu?maktad?r. Hortum, gökyüzünün derinliklerinde meydana gelir ve yeryüzüne do?ru spiral ?eklinde iner.

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort