Yorgunluk Nedir? Yorgunluğu Gidermenin Yolları Nelerdir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Uyand???n?zda yataktan kalkmak istemiyorsan?z,güne ba?lamak size i?kence olarak geliyorsa önerilerimi dikkatle okumal? ve uymay? denemelisiniz.Ba?larda size zor gelse de al??t?ktan sonra yorgunlu?unuz sizden korkacak ve yan?n?za dahi yakla?amayacak.Egzersiz yapmal?s?n?z özellikle de uyan?nca yataktan kalkar kalkmaz yata?a ba?da? kurarak oturun. Ellerinizi hafifçe uyluk kemi?inizin üstüne koyun. 3 dakika boyunca çok h?zl? ve yüzeysel ?ekilde nefes al?p verin. Bu egzersiz, vücudun ?s?s?n? yükseltir, mikroplar? öldürür ve kan? temizler. Kendiniz kötü hissedecek olursan?z hemen ara verin, normal nefes al???n?za geri dönün.Her sabah yapt???n?z bu egzersiz kan?n?z? temizlemekle birlikte hem mikroplar? öldürür hem de güne sa?l?kl? ba?laman?z? sa?lar.
Demli çaydan uzak durmal? ve bitki çaylar?na ba?lamal?s?n?z.Nane çay? yorgunlu?u alacak en önemli çayd?r kan dola??m?n? h?zland?rmakla birlikte enerji verir.Yorgunlu?unuz çok a??r ise A,C vitaminlerinden ve demir içeren bitkilerden çay yapmal?s?n?z.Banyo zamanlar?nda daha çok bitki özü içeren kozmetik ürünleri kullanmal?s?n?z.Özellikle kozmetik sektöründe çokça kullan?lan ki?ni? kan dola??m?n?z? h?zland?racak.H?zl? kan dola??m? da enerji olarak vücudunuza geri dönecektir.Fazla kullanmadan kafeinden korkmamal?s?n?z.Kahve zararl? oldu?u kadar yorgunlu?unuza iyi gelecektir.Çünkü kafein vücuttaki hücreleri uyar?r.Nescafe yerine türk kahvesi daha faydal?d?r bunu da unutmay?n?z.Kullan?lan sabunlarda da kafein kullan?lmaktad?r.Nane ya?? ile birle?tirilen kafein içerikli du? sabunlar? iki kat daha yararl? ve daha sa?l?kl?d?r.Magnezyum tabletleri kullanabilirsiniz.Magnezyum stresten korur,enerji verir ayn? zamanda da so?uktan korur.Magnezyum kaybolan gücü takviye eder.
Kaslar?n?z? germelisiniz.Sabah uyan?r uyanmaz yataktan kalkmak yerine kol ve bacaklar?n?z? uzun uzun gerin.Gerinmek kaslar?n?za masaj etkisi verecek.Gerinme egzersizini yaparken de düzenli olarak nefes al?? ve veri?lerinizi yerine getirin.Gündelik hayatta kulland???m?z elektronik aletlerde (bilgisayar,televizyon,telefon vs.) kronik yorgunlu?a sebep olur.Bunun nedeni ise elektronik aletlerden yay?lan radyasyon,bu radyasyonu en aza indirmek için elektronik cihazlar?n yan?na kaktüs bitkilerini koyabilirsiniz.Kaya tuzu da radyasyonu emmekte etkili.Beslenme yorgunlukta çok etkilidir hayvansal g?dalar ve alkol yorgunluk hissini veren g?dalard?r.Muz,patates,bal?k ve ye?il çaysa enerji veren ve yorgunlu?u alan besinlerdir.Kronik yorgunluk ileride psikolojik sorunlara,kans?zl?k ve ba??rsak sorunlar?na da yol açabilir.
Yorgunlu?unuzu yenmeyi bu önerilerle denerken kendinizi mutlu hissetmelisiniz.Önce psikolojik olarak yorgunlu?unuzu yenmeyi de unutmay?n !