Yarasaların İlginç ve Benzersiz Özellikleri

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Yarasalar?n do?as?n? ilk kez büyük bilim adam? Lazzaro Spallanzani ara?t?rm??t?r. 18. yüzy?lda yapt??? ara?t?rmada yarasalar?n gözleri kapal? olsa bile nesnelere çarpmad???n? farketmi?tir. Yönlerini seslerden faydalanarak buldu?unu öne sürmü?tür.Yarasalar?n Özellikleri
– Yarasalar ortalama olarak 20 y?l ya?amaktad?r. Y?lda bir defa yavrulamaktad?r. Her y?l, 3 ay k?? uykusuna yatmaktad?r.
– Tavanda uzun süre as?l? kalabilme özelli?ine sahip olan yarasalar, bunu bacaklar?ndaki özel yap?l? kaslar sayesinde gerçekle?tirirler.
– Yarasalar uçabilen tek memeli türüdür.
– Yarasalar?n kanatlar? ku?lardan farkl?d?r. El ve parmak kemikleri biti?iktir.