Yakın Dostlarımız Kediler

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Peki, evinizde size arkada? olacak kediler hakk?nda bilmedikleriniz ve bilmeniz gerekenler:•    Sizi yaln?z b?rakmay?p arkada? olan kedinizin mutlu bir ya?am sürmesini istiyorsan?z çal??t???n?z veya d??ar?da oldu?unuz zamanlarda yaln?z kalmamas? için iki kedi bakman?zda fayda var.
•    Evde kedi bak?m?n?n zorlu?u da vard?r elbette. Tüylerini toplamak için bula??k eldiveni kullanabilirsiniz. Eldiveni hafifçe nemlendirip tüyleri rahatl?kla toplayabilirsiniz.
•    Kediniz dönem dönem evde kötü kokulara neden olabilir. Lekenin bulundu?u yeri sirkeli suyla silebilirsiniz ya da çama??r makinenizin deterjan gözüne biraz sirke ekleyebilirsiniz.
•    Hayvanlarda t?pk? insanlar gibi ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyarlar. Kedinizle oynamak, onu sevmek ve taramak için her gün biraz zaman ay?r?n.