WordPress Kurulumu Nasıl Yapılır?

0
31

4390_zko_teardrop-300x1971.Gerekenler:a.Alan Ad?:
Alan ad? web sitenizin adresini olu?turacakt?r. Misal siteadi.com bir alan ad?d?r. Alt alan ad? da i?inizi görecektir; altsite.siteadi.com da bir alt alan ad?d?r. E?er localhostta yani kendi bilgisayar?n?zdaki server da kuracaksan?z bir alan ad? edinmenize gerek yoktur.
b.Host:
Wordpress dosyalar?n?z?n saklanaca?? bir hosta ihtiyac?n?z vard?r. Hostlar? ücretli ve ücretsiz olarak ay?rabiliriz. Ücretsiz hostlar? deneme amaçl? kullanabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum çünkü ücretsiz hostlar hem yava?t?rlar hem de ziyaretçilerinize istemedi?iniz reklamlar? gösterirler. Ücretli hostlar?, host hizmeti veren firmalardan edinebilirsiniz. Localhostta kuraca??n?z bir site için de elbette hosta ihtiyac?n?z yoktur.
c.Wordpress dosyalar?:
Wordpress kurulumu için gereken dosyalar? en güvenilir ?ekilde http://tr.wordpress.org/ adresinde sa? k?s?mdan indirebilirsiniz. Di?er adreslerden indirece?iniz WordPress sürümlerinde istemedi?iniz ve kald?rmak için kod bilgisine ihtiyaç duyaca??n?z ba?lant?lar olabilir.
d.FTP program?:
FTP program? WordPress dosyalar?n? hostunuza gönderirken kullanaca??n?z programd?r. Yani dosya göndericiniz diyebiliriz. Baz? hostlarda web file sender gibi uygulamalar oluyor fakat FTP programlar? daha stabil çal??makta. FTP program? olarak da ücretsiz olarak tam fonksiyonla çal??an Filezilla’y? tavsiye ediyorum. Bu program? da [http://filezilla-project.org/download.php] adresinden i?letim sisteminize uygun olarak indirebilirsiniz.