Üç Boyutlu Yazıcı Nedir?

0
13

4390_zko_teardrop-300x197Üç boyutlu yaz?c? teknolojisi, bir çok farkl? malzemeyi kullanarak üç boyut modeli katmanlar?na ay?r?p, tasarlanan modeli gerçek bir ürün olarak ortaya ç?kar?r. Üç boyutlu bilgisayar çizimleriyle ya da internetten indirilen 3D yaz?c? programlarla ç?kt? almak mümkün. Yani tasarlad???n?z, dü?ledi?iniz herhangi bir ürüne 3D yaz?c? sayesinde dakikalar içinde ula?abiliyorsunuz.3D yaz?c? teknolojisinde ihtiyaç duyulan donan?mlar; bilgisayar çizimi, malzeme y??ma özelli?ine sahip üç boyutlu yaz?c? ve ham madde. Ayr?ca farkl? bir çok malzeme kullan?labildi?i gibi ham madde gereksiniminin ve fire miktar?n?n kullan?lan di?er klasik yöntemlere göre daha az oldu?u bilinmekte.
Bu yeni  3D teknolojisi:
1- lazer sinterleme
2- bile?imli y??ma
3- polimer kürleme  tekniklerini kaps?yor.
En çok kullan?lan cihazlar ise bile?imli y??ma tekni?i ile çal???lan cihazlar. Böylece bilgisayarda üç boyutlu çizilen model iki boyutlu katmanlar halinde y???larak üç boyutlu ürün haline geliyor.