Türkiye Ligi Şampiyonu Hangi Takım Olacak?

0
27

Ülkemiz de her y?l yap?lmakta olan lig maçlar?, sezon sonunda belirlenen ?ampiyon ile son bulmaktad?r. Geçti?imiz sezon da Be?ikta?, muhte?em oyuncu kadrosu ve oynama politikas? ile lig ?ampiyonlu?unu kutlam?? ve ?ampiyonlar ligine gitmeyi ba?arm??t?r. Bu sezona bakt???m?zda, büyük tak?mlar?n oldukça kararl? olduklar?n? görmekteyiz. Yapm?? olduklar? transferler ile gelecek sezon ?ampiyonlu?unu elde etmek için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Transferlerin yan? s?ra yapm?? olduklar? taktikleri de de?i?tirmektedirler. Olabildi?ince kararl? olan tak?mlar, birbirleri ile büyük bir rekabet içerisine girmi?lerdir. Türkiye lig ?ampiyonu hangi tak?m olacak sorusunu cevaplamadan önce tak?mlar?n bu sezonda ki durumuna bakal?m.

Fenerbahçe

7 Haziran pazartesi günü yap?lm?? olan antrenman ile Fenerbahçe 2016- 2017 sezonuna ba?lam??t?r. Antrenmandan önce teknik direktör Pereira, oyuncular? ile k?sa bir toplant? yaparak, bu sezondan beklentilerini tek tek aktard?. Oyuncular, sezonun ilk antrenman?n? daha çok pas a??rl?kl? bir çal??ma yaparak gerçekle?tirmi?lerdir. Fenerbahçe kulüp’ ü sezon ?ampiyonlu?unu elde edebilmek için birçok transfere de imza atm??t?r. Yapt??? transferler ise; At?f Chahechouhe, Gregory Van der wiel, Roman Neustadter, Martin Skrtel’ dir.

Be?ikta?

Bu sezonda lig kupas?n? kald?rmak isteyen Be?ikta?, birçok transfer yaparak bunu gerçekle?tirmeyi hedeflemektedir. Be?ikta?, Inter’ e yeni transfer oldu?u halde, Frans Boer’ in istemedi?i Caner Erkin’ i 1 seneli?ine kiralad?. Yap?lan anla?maya göre Be?ikta?, hiçbir kiralama bedeli ödemeyecektir. Bunun d???nda birçok transfer yapm??t?r. Söz konusu olan bu transferler ise; Adriano, Gökhan gönül, Marcelo, Caner Erkin, Samir Nasri, Fabricio Agosto, Aboubakar ve Talisca’ d?r.

Galatasaray

Geçti?imiz sezonlar da ?ampiyonluk da fazla bir ba?ar? elde edemeyen Galatasaray, di?er Türkkupalar?nda oldukça ba?ar?l? bir oyun sergilemi?tir. Bu da Galatasaray’ ?n motivasyonunu oldukça yüksek k?lmaktad?r. Fakat bununla yetinmeyen Galatasaray, birçok transfer yaparak i?ini garanti alt?na almay? hedeflemektedir. Söz konusu olan transferler; Emrah Ba?san, Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ci?erci, Luis Cavanda’ d?r.

Hangi tak?m ?ampiyon olur?

Tüm bu yorumlara bakt???m?zda büyük tak?mlar?n oldukça kararl? olduklar?n? görmekteyiz. Fakat yap?lan taktikler ve oyuncular?n?n motivasyonlar? oyun skorunu oldukça etkilemektedir. Bu durum da hangi tak?m?n ?ampiyon olaca?? konusunda kesin bir bilgi söylemek yanl?? olur. Hangi tak?m ?ampiyon olur sorusuna yan?t verecek olursak;  yapm?? oldu?u yabanc? transfer ile Fenerbahçe’ nin ?ampiyonlu?a bir ad?m önde oldu?u söyleyebiliriz. Sezon maç tahminleri ve bahis oranlar? hakk?nda bilgi almak isterseniz en iyi bahis siteleri sayfas?n? ziyaret etmenizi öneririz. Bu sayfa üzeriden en yüksek bonus ve oran veren bahis sitelerini rahatl?kla bulabilirsiniz