Tavuk Karası Hastalığı Nedir? Gece Körlüğünün Tedavisi Nasıl Yapılır?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Nedenleri?– A vitamini eksikli?i
– Süt ürünlerinin eksik tüketimi
– Düzensiz beslenme
– Gözün fazla yorulmas?
– I??kl? ortam?n fazlal???…
Hastal???n ana sebebi süt ve süt ürünleri tüketiminin eksikli?idir. Tedavi sürecinde de yap?lmas? istenen ?eylerden bir tanesidir. Bol bol tüketim ve beslenme. Rodopsin denilen madde etkile?im halinde gece karanl???na uyum sa?layarak görmeyi kolayla?t?r?yor ancak bu maddenin olu?umunda eksik oldu?unuz A vitamini ortaya ç?k?yor bu yüzden bol bol tüketilmeli ve düzenli ?ekilde beslenme gerçekle?tirilmelidir.
Belirtileri Nelerdir ve Nas?l Tedavi Edilir?
Bir göz kusuru olarak ortaya ç?kar ve farkl?l???n? belli eder. Normal bir bireye göre gece ya da gündüz görme mesafeniz k?sal?r, ayr?nt?lar? kolay seçemez ve netle?tiremezsiniz. Tedavi konusunda gözlük kullan?m? kesin sonuç getirmez zaten kullan?lmaz da buna ba?l? olarak doktorlar A ve D vitamini tüketilmesini önerir ve buna yard?mc? i?tah aç?c? haplar verir. ?laç tedavisi elbette önemlidir ancak sizlerin de uygulayabilece?i tedavi gereklidir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.