Sosyal Ağların Farklı Yüzü: Tumblr Nedir? Nasıl Kullanılır?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Nas?l Üye Olabilirsiniz?http://www.tumblr.com/ adresine t?klayarak aç?lan ekranda sizden istenilen bilgileri giriyorsunuz çok fazla formalite yok üyelik a?amas?nda daha sonra mail adresinize bir aktivasyon maili geliyor ve onay verdikten sonra art?k Tumblr dünyas?ndas?n?z…Üyelik i?lemini gerçekle?tirdikten sonra geriye kalan bilgiler size ait güncelleyebilir ya da oldu?u gibi b?rakabilirsiniz.Ki?isel bilgilerinizin yan? s?ra video,resim,görseller,yaz?,chat ve link ekleyebilirsiniz… Ekleyece?iniz videolar internet sitelerine ait olabilir ya da kendi bilgisayar?n?zdan upload i?lemini gerçekle?tirebilirsiniz.Siteyi kendinize göre düzenleyebilirsiniz özgün temalar olu?turabilir ya da haz?r temalarla görsellik konusunda s?k?nt? ya?am?yorsunuz.
Neler Yap?labilir?
Tumblr, New York’ ta bulunan bir web geli?tirme ?irketi olan Davidville ‘in bedava günlük tutma adresidir diyebiliriz.Peki Tumblr’de tam olarak neler yapabilirsiniz? Kendinize yak?n buldu?unuz Twitter üzerinden hareket edecek olursak her an her saniye payla??ma haz?r bir site size ait bir günlük olarak tan?mlanabilir.Video,müzik,resim,link,adres payla??m? yapabilirsiniz,kendinize ait özgün yaz?lar? payla?abilir ve blogunuzu olu?turabilirsiniz.Tumblr tamamen ücretsiz ve Türkçe dil seçene?ine sahiptir.Yaz?n?n ba??nda çok kullan?c?s? olmad???ndan bahsettim tabii ki bu Twitter ile k?yaslad???m?zda… Kullan?c?lar?n tek ?ikayeti ise haz?r ve ücretsiz temalar?n?n s?n?rl? say?da olmas?.