Sony Ericsson Xperia Arc Türkiye Lansmanı

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Sony Ericsson Türkiye, piyasaya sürdü?ü en yeni model olan Xperia Arc ‘?n lansman?n? 25 May?s Çar?amba günü ?stanbul Kanyon Al??veri? Merkezide düzenledi?i geceyle yapt?. Kurulan standda kullan?c?lar?n telefonu rahat inceleyebilmesi için büyük monitörlere telefon üzerindeki HDMI ç?k??? ile ba?lam??lar. Cihaz? test etmek ve özellikle oyun oynamak çok keyifliydi. Yap?lan sunumlar ve etkinlikte düzenlenen araba yar??? turnuvas? kat?l?mc?lara keyifli anlar ya?att?. Lansman boyunca tüm müzik yay?nlar? ve gösterilen sunumlar Xperia Arc ile gerçekle?tirildi. Ayr?ca bir ta??nabilir bilgisayar yada tablet cihaza ihtiyaç duyulmad?.
Telefonu ilk gördü?ümde büyük ekran?, ??k, ince ve hafif tasar?m? göze çarpan en önemli özellikler. Geçti?imiz hafta incelemesini yapt???m?z Xperia Neo modeline göre tasar?m olarak çok büyük farklar var. Ancak teknik özellikler iki modelin de neredeyse ayn?. Telefonun çal??ma performans? da oldukça iyi. Menü geçi?leri h?zl? ve ak?c?, uygulamalar ve oyunlarsa sorunsuz bir ?ekilde çal??makta.
Sony Ericsson’dan ba?ka model telefon kullanmayan biri olarak Xperia Arc modelinden de fazlas?yla etkilendim. Android 2.3 Gingerbread versiyonu di?er markalara göre son derece ba?ar?l? ve performansl? çal???yor. Xperia Arc ?n detayl? incelemesini önümüzdeki haftalarda yap?p sizlerle payla?aca??z.

Bu güzel etkinlikte dostum Hamza ?aml?o?lu ile görü?mek ve yeni arkada?larla tan??mak güzeldi. Ba?ka bir lansmanda daha birlikte olmak dile?iyle.