Şogi Nedir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Tek fark? bu de?il tabi ki, beynin farkl? k?s?mlar?n? da kullanarak oyunun oynand???n? ve usta oyuncular?n art?k beynin birçok k?sm?na ilerleyebildiklerini söylüyorlar.Japon satranç oyununda beynin ‘ dörtgen lopçuk’ denilen k?s?mla birlikte, ‘kaudat nükleus’ ad? verilen k?sm?nda kullan?ld???n? belirten Japonlar, beynin gizli k?s?mlar?na bu oyun sayesinde, bu oyunda ustala?anlar?n eri?ebildi?ini söylüyorlar.

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.