Siyah Noktalar ve Doğal Tedavi Yöntemleri

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Peki bu siyah noktalar neden ve nas?l olu?ur derseniz, temel sebeplerdeb biri iyi temizlenmeyen ve çok gözenekli bir cilde sahip olmakt?r. Bu siyah noktalar?n d?? görünü?ü bozmas?n?n yan? s?ra sa?l?k aç?s?ndan temizlenmesi ve yok edilmesi gerekmektedir. Zira ço?u siyah noktalar, ciltte derin çukurlar?n ve daha büyük sivilcelerin olu?mas?na neden olur. Bu yüzden cildin her gün düzenli olarak temizlenerek nemlendirilmesi gerekmektedir.
Siyah noktalardan kurtulman?n yöntemi nedir dersek onun için de bitkisel bir çözüm önerebilirim. Örne?in bir kaseye biraz yo?urt koyun ve üzerine limon s?karak kar??t?r?n. Bu kar???m? yüzünüze fakat göz çevrenize gelmemesine dikkat ederek tüm yüzünüze sürün. Yakla??k 15 dk. bekledikten sonra kurumu? olan bu kar???m? ?l?k suyla y?kayarak temizleyin.
Limon suyun cilde geçmesini kolayla?t?r?r ve h?zland?r?r, sivilcelerin kurumas?na da yard?mc? olur. Ayr?ca siyah noktalar? da ciddi bir ?ekilde ortadan kald?r?lmas?n? sa?lar.Yo?urt ise cildi besler, ya? miktar?n? dengeler ve do?al bir ?ekilde nemlenmesini sa?lar.
Yine benzer ?ekilde bir kaseye biraz su ve elma sirkesi koyarak kar??t?r?n. Bu kar???m? bir pamuk yard?m?yla yüzünüze uygulayarak temizleyin. (Elma sirkesinin cilt üzerindeki etkileri ise cildi yumu?atmas? ve yine akneye neden olan mikroplar? ortadan kald?rmas?d?r.)