Sivilce(Akne Vulgaris) Tedavisi İçin Doğal Kürler

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Maden suyu ve limon: 1 bardak do?al maden suyuna yar?m limon s?karak cilde pamukla uygulay?n. Bu uygulama hem sivilce olu?umunu engeller hemde gözenekleri temizler.Kil maskesi: Sivilce için en etkili formül oldu?unu dü?ünüyorum. Çünkü kilin içindeki pigmentler sivilcenin olu?tu?u bölgede kurutma özelli?i gösterir. Bu formul içine bir ka??k bal kat?larakta kullan?labilir. Ayr?ca bal?n k?r???k önleyici özelli?i de vard?r.
Gül suyu: Gül suyu,maden suyu ve limon suyunu kar??t?rarak yüzünüze sabah ak?am tonik olarak kullan?n. Gül suyunun yat??t?r?c? etkisi çok önemlidir. Ayr?ca bu kar???m sivilce izlerini yok etmede birebirdir. Fakat en az 21 gün boyunca düzenli olarak uygulanmas? gerekir.
Havuç: Havucun en iyi taraf? her cilt tipine uygulanabiliyor olmas?d?r.4-5 tane havucu ezerek macun k?vam?na getirip, biraz da un ekleyip bunu cildinize uygulad???n?zda akne olu?umunu engellemi? olursunuz.
Bunlar tamamen bitkisel yöntemlerdir. Fakat bunun yan? s?ra doktorunuzun verece?i antibiyotikleri de kullanmal?s?n?z. Ayr?ca çok etkili c vitamini serumlar? sivilcelerle ba? etmek için birebirdir. Ve cildi her zaman temiz tutarsan?z, sivilcelerinizle oynamazsan?z bu hastal?kla daha az hasarl? ba? etmi? olursunuz.