Şeker Hastalığı(Diyabet) Nedir? Belirtileri ve Türleri Nelerdir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Vücut, devaml? olarak bir miktar ?ekeri(glikoz) kanda bulundurmaktad?r. Pankreas taraf?ndan üretilen bir hormon olan insülin kan dola??m?ndaki ?ekeri hücrelere ta??makla görevlidir. Pankreas?n üretti?i insülinin yetersiz veya etkisiz kald??? durumlarda diyabet ortaya ç?kmaktad?r.?eker Hastal???n?n Genel Olarak Belirtileri
– S?k S?k idrara ç?kma
– A??zda kuruluk
– Halsizlik, Yorgunluk
– Kilo kayb?, Ac?kma hissi
– Mide bulant?s?, Kusma
– Nefeste koku
– Ciltte kuruluk ve ka??nt?
– Yaralar?n geç iyile?mesi
S?k S?k ?drara Ç?kma: ?eker hastalar?nda en s?k görülen belirtilerdendir. Nedeni ise ?ekerin yükselmesiyle birlikte böbreklerin ememedikleri glikozu d??ar? atmak istemesidir. Bu durum genellikle kandaki glikoz miktar? 180mg’a ula?t???nda görülmektedir.
A??zda Kuruluk: ?eker hastal???n?n ilk belirtileri aras?nda yer alan di?er belirtide a??z da kuruluktur. Böbre?in ?ekeri atmak istemesi beraberinde su kayb?na da neden olmaktad?r. Bu da vücudun su ihtiyac?n? art?r?p a??zda kurulu?a sebep olur.