Şarj Sorunu İlginç Bir Şekilde Ortadan Kalkıyor!

0
40

4390_zko_teardrop-300x197AIRE maskesi ad? verilen bu ürünün çal??ma prensibi biraz farkl? ve bir o kadar da ilginç. Maskeyi takan ki?i soluk al?p verdikçe maske olu?an rüzgar enerjisini elektri?e çeviriyor ve nefes al?rken bile ?arj i?lemini gerçekle?tirebiliyorsunuz. Küçük rüzgar tribünlerinden olu?an maske üretti?i elektirik sayesinde bir kablo arac?l??? ile cihaz?n?za aktar?l?yor.Bu sistem sayesinde hem zarars?z bir çevreye yard?mc? oluyorsunuz hem de her alanda elektronik cihazlar?n?z? ?arj edebiliyorsunuz. Bu icad?n bir di?er sa?l?kl? taraf? ise sizi spor yapmaya e?ilimli k?lmas?d?r. Düzenli nefes al?? veri?inizi egzersiz ?eklinde bu maske sayesinde gerçekle?tiriyorsunuz. Dünyan?n tek AA pil ile çal??an cep telefonu Spare One d???nda tüm markalarda bu maskeyi kullanabilirsiniz.
Elektri?e ?htiyac?n?z Yok;
Evet i?in en güzel k?sm? buras? asl?nda.Kendi elektiri?inizi kendiniz üretiyorsunuz ve zor anlar?n?zda örne?in priz bulunmayan yolculuklar?n?zda bile kendi elektir?inizi üreterek ?arj i?lemini gerçekle?tiriyorsunuz. Henüz fiyat? tam olarak belirtilmeyen bu maske bana göre yüzy?l?n icatlar?ndna biri olarak s?ralamaya konulabilir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.