Samsung Galaxy SIII ve Özellikleri

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Tasar?m
Galaxy SIII’ün ekran? bir hayli büyük tasarlanm??. 70.6 x 136.6 x 8.6 mm boyutlar?nda ve 4.8 inç büyüklü?ünde ki Super AMOLED Plus ekran 16 Milyon rengi destekleyebiliyor. 1280-720 gibi tatmin edici bir çözünürlük sunmas?n?n yan?nda HD video oynatma özelli?iyle de bir hayli performansl? bir çizgi çiziyor. Bu haliyle büyüklük ve tasar?m aç?s?ndan SIII, Galaxy Note ailesinin bir alt versiyonu gibi duruyor. Yüksek performans SIII’ün a??rl??? ise 133 gram gibi kabul edilebilir bir seviyede. Gorilla Glass ekran korumas? sayesinde de telefon asla çizilmiyor ve dayan?kl?l??? bir hayli art?yor. Ayr?ca yuvarlak hatlar?yla kendine has bir çizgi çizen SIII de, Galaxy ailesinin izleri de korunmu?. Önceki Galaxy modellerin de oldu?u gibi SIII de de ana menü tu?lar? ve yan tu?lar gibi ayr?nt?lar aynen uygulanm??. Sadece ana menü tu?u biraz daha yuvarlat?lm?? olan ve yan tu?lar?n?n da daha az görünür yap?lmas?yla birlikte SIII, karde?lerinin yolundan gidiyor. Ayr?ca önceki SII modeline binaen arka kamera daha sade bir ?ekilde tasarlanm??.
Özellikler
Samsung Galaxy SIII ak?ll? telefonlar?n s?n?rlar?n? zorluyor ve adeta ki?isel bir asistan görevi görüyor. Geli?tirilmi? ve yeni eklenmi? özellikleriyle birlikte SIII için sadece kendisine rakip bir telefon diyebiliriz. Hadi hep beraber Galaxy SIII’ün bu özelliklerini irdeleyelim.
Smart Stay: Bu özellik sayesinde SIII di?er pek çok ak?ll? telefondan ayr?l?yor. Ço?u telefon biz bir resme bakarken veya bir ?eyler okurken ekran?n? bir süre sonra kendili?inden kapat?r. Pilin daha uzun dayanmas? için güzel bir özellik olsa da, bazen bu durum can s?k?c? olabiliyor. ??te bundan yola ç?kan Galaxy SIII, ak?ll? bekleme özelli?i sayesinde telefona bak?ld??? sürece ekran?n? kapatm?yor. Ba??m?z? ba?ka bir yere çevirdi?imizde ise Galaxy SIII göz izleyebilmesi sayesinde ekran?n? otomatik olarak kapat?yor.
S Voice: Apple Iphone Siri teknolojisine benzetebilece?imiz bu teknoloji sayesinde Galaxy SIII de ço?u i?i parma??m?z? k?p?rdatmadan bile sadece konu?arak halledebiliyoruz. Galaxy SIII’ün ki?isel bir asistan gibi tasarland???n? söylemi?tik. ??te S Voice özelli?i sayesinde bu çok anla??l?yor. Kameran?n aç?lmas?n? sesli komut edebilmek hatta kameran?n ne zaman foto?raf çekece?ini söylemek bile S Voice özelli?i sayesinde mümkün hale gelebilmi?.