Samsung Galaxy S3 Satış Patlaması

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Bu cihazdaki özellikler de göz kama?t?r?yor. Dolay?s?yla bu özellikler de, pazarlama stratejisinin yan?nda sat??a do?rudan etki ediyor. Galaxy S3 modelinde Samsung, 4.8 inçlik ekran ve 4 çekirdekli i?lemci teknolojisini kulland?. Ayr?ca Süper Amoled ekran?yla da piyasadaki rakiplerine fark att?. Samsung bununla da yetinmedi ve teknolojinin s?n?rlar?n? zorlay?p yüz tan?ma teknolojisini bu modele entegre etti. Apple ile rekabete de giri?en Samsung, Apple’ ?n Siri teknolojisine kar?? sesli asistan? S Voice’ yi Galaxy S3′ e ekledi. Bu sat??larla tam 6 milyar dolara yak?n kar elde eden ?irket, bunun yan? s?ra ?öhretine ?öhret katt?.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.