Saçlarda Kepeklenmenin Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Kepeklerden kurtulmak için kepek önleyici ?ampuanlar kullan?labilir. Fakat bu ?ampuanlarlada kepek problemlerimiz geçmezse mantar ilaçlar?da, yada kortizon ilaç tedavisi kullan?labilir. Bu durum çok a??r? kepeklenme ve art?k ciddi bir hastal??a dönü?ümü süresince kullan?l?r ve ilaç tedavisi pek tercih edilmez. Kepek önleyici ?ampuanlar? düzenli olarak ve ?ampuan de?i?tirmeden devaml? kullan?rsak olumlu sonuç alabiliriz. Mevsim de?i?ikli?ine ba?l? olarakta kepeklenmeler olabilir. Bunlar k?sa bir süre sonra kendili?inden geçer.Is?rgan otu saç için en iyi do?al tedavi yöntemidir. Kaynat?p suyuyla sç?n?z? y?kamak yada pamukla saç diplerinize uygulamak hem saçlar? güçlendirir, hemde kepeklenmeyi azalt?r. Ayr?ca kekik ve ?ampuanda kepek için do?al çözümlerdendir. Karbonhidrat a??rl?kl? beslenmek, bol su içmek ve bol suyla saçlar? günde 3 kez y?kamak kepe?in giderilmesinde etkilidir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.