Sabundan Ekran: Dünyanın En İnce Ekranı

0
24

4390_zko_teardrop-300x197Ekran ?effafl??? ise ses frekans de?i?imleriyle senkronize edilmi?. Birden fazla köpükten yap?lm?? ekran?n üst üste konulmas?yla da 3D efekti veya holografik yans?ma gerçekle?tirilebiliyor. Koloid s?v?lar?n yap?s?n?n özel olmas?ndan dolay? da oldukça sa?lam ekranlar üretiliyor. Görüntü ise çok net ve canl?. Yenilikçi ekranlara yeni bir anlay?? daha getiren bu ekran, bu ekip taraf?ndan çoktan en ince ekran olarak lanse edildi bile.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.