Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Rüyaların Gerçek Anlamları

Rüyaların Gerçek Anlamları

4390_zko_teardrop-300x197Günlük, rutin ya?ant?m?zdaki bilgi giri?i ile anlat?lmak istenen ?ey ya?ad???m?z olaylar,dü?üncelerimiz, hislerimiz, sezgilerimiz ve bizden d??ar?da olanlardan gelen ak?? ile gerçekle?ir. Bunlar?n büyük bir k?sm? bizim ihtiyaçlar?m?z ölçüsünde bize gelir. Yani bizim almam?z gereken bir bilgi varsa ki buna biz nasip deriz, bizi gelir ve bulur. Olaylara, dü?üncelere, fikirlere verdi?imiz anlam bizim ?uursal yap?m?z? ve geli?kinlik seviyemizi gösterir. Bir de bunlar?n d???nda hemen hemen her gün beslendi?imiz bir kaynakta vard?r ki biz buna rüya deriz.Bu kadar önemli ve bir o kadar da ihmal etti?imiz bu kaynak insano?lunun ?u dünyaya ayak basmas?ndan önce ba?lam??,yani ilk yarat?l??? ile birlikte insana ait bir ak?? kanal?d?r.Ama bizim cahilane ve bilgisizli?imiz bu kanal? binlerce y?ldan beri yanl?? yorumlamam?za,ihmal etmemize ve belirli kal?plara s??d?rmam?za yol açm??t?r.
Dikkat edilirse gerçek rüya alimleri,ara?t?r?c?lar? hep ilim ve bilgi yönünden tarihe mâl olmu? ki?ilerden ç?kt???n? görürsünüz.Son y?llarda özellikle bat?l? bilim insanlar? bu konuda çok kapsaml? ara?t?rmalar içine girmi?tir.Halbuki bir çok ?ey de oldu?u gibi bu konuda da elimizde çok de?erli hazineler vard?r.Örne?in yak?n zaman?m?z?n en de?erli vazife insanlar? ‘Bedri RUHSELMAN,Ergün ARIKDAL ,büyük ilim insan? ?bn-i Sina,?mam Cafer-i Sad?k gibi alimler bu konu ile ilgili de?erli ve aç?klay?c? bilgileri insanl??a sunmu?tur.
Bilinç alt? çal??malar?yla bizlere eserler kazand?ran S?gmund Freud’da bu alanda ara?t?rmalar?yla tan?nan bat?l? bilim adamlar?n?n en ünlüsüdür. Bu konudaki çal??malar?n?n cinsellik,bast?r?lm?? duygular,fiziki hastal?klar gibi etkilerin sonuçlar?yla s?n?rland?rm??t?r.Emin olun bunlar rüyalar?n sonsuz denizdeki bir damladan çok daha fazlas? de?ildir…
Gelelim rüyalar?m?z?n bize ne anlatmak istedi?ine.Öncelikle rüyalar?m?z? baz? kategorilere ay?rmam?z laz?m.Nas?l ki bir aletin,cihaz?n,bedenin,gezegenlerin,sistemlerin bir çal??ma prensibi mekanizmas? varsa rüyalar?n da bir çal??ma prensibi vard?r.Önce neden rüya görürüz ‘e bir cevap ararsak bunu k?saca ?u ?ekilde aç?klayay?m.
Bizler bedeni olan ruhsal varl?klar?z ve bu bizim varl?ksal de?i?mez gerçe?imizdir.Bedenimiz bizim bu dünyadaki ”tekamül” dedi?imiz a?k?n geli?im arac?m?zd?r.Bizler Ruh ve bedenden olu?an üçüncü bir antiteyiz.Yani ne tamamen Ruh ne de tamamen bedeniz.Geli?imimiz için ,ba?ta da belirti?im gibi bizi besleyen ve bu besinleri alan bir çok yap?sal (hem bedeni hem ruhi) fonksiyonlar?m?z var.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort