Retba Gölü – Senegal

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Güne? ???nlar? ile k?rm?z? renk pigmenti olu?turan bakterilerin meydana getirdi?i bu göl, görselli?i ile merakl?lar? bölgeye çekmeyi ba?arm??, bununla beraber gölde tekne turlar? ve benzer faaliyetlerin olu?mas?n? sa?lam??t?r.?ifal? oldu?una inanlar bu gölde uzun saatlerce yüzmeyi ihmal etmiyor. Bir ressam?n abart?l? resmi gibi görünen gölün ayn? zamanda bölgede ya?ayan insanlar için geçim kayna?? oldu?unu belirtmekte fayda var.
Yak?n zamanda ülkemizdeki tuz gölünde de ayn? durum gözlenmekte ve gölün buz mavi görünümü yer yer(genelde güney bat? taraflar?) k?z?l renge döndü?ü gözlenmektedir. Ülkemizde bu konu dal?nda ara?t?rma yapan bilim adamlar? k?z?l rengin ayn? bakteri taraf?ndan yani dunaliella salina bakterisinin sebep oldu?unu söylemektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.