Popüler Facebook Oyunları

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Facebook hayat?m?za girdi?i andan itibaren birçok yenilik ve uygulamalarla sosyal a?? renkli bir hale getirdi. Bunlardan en önemlisi bizlere sundu?u oyunlar. Bu oyunlar kolay oynanabilir ve anla??l?r olmas? sebebiyle birçok kullan?c? taraf?ndan tercih ediliyor. Uygulamaya izin ver diyerek oyunlara eri?ebiliyorsunuz ve facebook üzerinden rahatça oynayabiliyorsunuz.Arkada?lar?n?zla kom?u olabiliyor ve onlardan yard?m alabiliyorsunuz. En güzel taraf? arkada?lar?n?zla rakip oluyor ve onlarla yar??abiliyorsunuz. Ben sizlere popüler olan birkaç oyundan bahsedece?im.
1-) Farmville:
Facebook’un en çok tercih edilen oyunlar?ndan bir tanesi. Oyunun amac? basit size ait bir çiftlik var ve bu çiftli?in bak?m?ndan sizler sorumlusunuz. Ekip biçerek çiftli?inizi büyütebilir ve geni?letebilirsiniz. Arkada? ekleyerek,davet ederek kom?u say?n?z? artt?rabilir ve oyunun yard?mlar?ndan da faydalanabilirsiniz. Oyunu belli süre aral???yla takip etmelisiniz ekti?iniz sebze ya da meyveleriniz olgunla?t???nda onu an?nda sulamal? ve bak?m?n? yapmal?s?n?z.
2-)Fishville:
Gayet e?lenceli ve görsel olarak sizleri dinlendirebilecek bir oyun. Amaç,bal?k al?p satmak. Size büyük bir akvaryum veriliyor. Bu akvaryumun bak?m?ndan sizler sorumlusunuz önce küçük miktarlarla bal?k al?p yeti?tiriyorsunuz daha sonra bal?klar?n?z büyüdükçe onlar? satarak para kazan?yorsunuz. Akvaryumunuzu güzelle?tirebilir, farkl? süsler sat?n alabilirsiniz. Unutmadan bir ipucu 4. seviyede bal?klar?n?z daha de?erlidir.
3-)Mafia Wars:
Ad?ndan da anla??laca?? üzere bir strateji oyunu diyebiliriz. Büyük bir mafyas?n?z ve