Polarize Filtre Nasıl Kullanılır?

0
46

4390_zko_teardrop-300x197?unu da belirtmek isterim ki lineer polarize filtre kullan?yorsan?z normalden fazla pozlama yapman?z gerekir, buda foto?rafç?y?  devaml? zorlar. Sirkülerin bir di?er özelli?i ortamda bulunan polarizasyonu lineere göre çok daha rahat kald?rmas? ve çok daha çabuk halletmesidir. Ayn? zamanda ortamdaki tüm renklerin doygunlu?unu art?r?r.Polarize filtre kullanmak foto?raf?n keskinli?ini az da olsa kaybetmesine neden olur. Bu nedenle birçok çekimde polarize filtre ?????n önüne konur. Sebebi de objektifin önüne koyulmayarak objektifin k?r?lma indislerini de?i?tirmemisidir.
Bu i?lerden anlamayan biri olarak konuyu anlamad?m. Biraz daha örnek ve aç?klamalar yap?labilirdi…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.