Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Peugeot HX 1 Concept

Peugeot HX 1 Concept

4390_zko_teardrop-300x197Arac?n mimari özelliklerine bak?ld???nda tamamiyle tüm ihtiyaçlara kar??l?k vermek için yap?ld???n? görebiliyorsunuz. Teknik veriler incelendi?inde ise otomobil 1,990 mm geni?li?inde, 1,373 mm yüksekli?inde ve 4,954 mm uzunlu?unda. Yüksekli?inin ve geni?li?inin bu oranlarda tutulmas?n?n sebebi rüzgar ile kar??la?ma an?nda meydana gelen direncin en az seviyeye indirilebiliniyor olmas?.Tabi ki tasar?m?n araca alçak bir görünüm kazand?rmas?da rüzgar sürtünmesinin minimum seviyede tutulmas?n? sa?l?yor. Teknik veriler neticesinde elde edilen sonuçlar rüzgar sürtünme katsay?s?n?n 0.28 cd yada Cx( Aerodinamik verimlili?in standart sürtünme katsay?s?n?n ölçüsü yada havan?n sürtünme gücüyle arac?n ön taraf?ndaki hava ak?m?n? azaltmak için gereken gücün hesaplanmas?) oldu?unu göstermi? durumda. Bu hesaplar arac?n hanesine olumlu ?ekilde yaz?lan önemli de?erler. Araca binmek ve inmek ise bu rakam ve mimariye göre hiç zor de?il çünkü hem aerodinamik verimlili?i artt?ran hem de arac?n görünümüne farkl?l?k katan kap?lar bahsi geçen bu konuya net bir cevap veriyorlar. Otomobilin kap?lar?n?n tasar?m?da bir o kadar kendine özgü ancak sadece izlenerek görülmesi gereken bir mimari harikas?.
Kap?lar?n hareket sistemi ?u ?ekilde çal???yor. Örnek olarak ön kap?lardan birinin aç?lma sistemini anlatmaya kalkt???m?zda, kap?ya ilk önce bulundu?u kapal? konumdan aç?k konuma getirilmek için yukar? do?ru bir iti? uygulan?yor ve kap? ayn? kapal? oldu?undaki konumunu kaybetmeden yava?ça t?pk? bir ku?un kanat ç?rparken onu yukar? kald?rmas? gibi hareket ediyor. Yukar? do?ru bu ç?k?? an?nda kap? kesinlikle arac?n gövdesine do?ru dikey bir kalk?? sergilemiyor. Kap?n?n kendisi ve yap?sal olarak kendi üzerine monte edilmi? olan cam arac?n tavan?n? geçtikten sonra h?zl?ya yak?n bir çeki? kuvvetiyle araban?n ön kaputunun neredeyse yar?s?na kadar de?meden paralel bir ?ekilde çekiliyor. Arka kap?lar?n i?levide ön kap?lar?nkine benzemekle birlikte mant?ksal olarak ayn? amaç do?rultusunda geli?tirilmi?. Kap?lar?n kapal? konumdayken araca katt?klar? görsel izlenimdeki zevkide ancak otomobili canl? yada herhangi bir videodan görerek anlayabilirsiniz.
Peugeot HX 1 Concept’in sahip oldu?u özellikler bir hayli fazla. Türbin biçiminde olu?turulan yedi jant kanatç???n?n aç?larak düz bir disk yüzeyi olu?turmas?. Arac?n 100 km/s h?za ula?t?ktan sonra bagaj kapa??n?n üzerinde yer alan spoiler ile iki yan kanatç???n aç?lmas?, ön koltuklar?n dizayn ?ekli ve ba?l?klar?n?n iki yatay k?vr?ml? bir ?ekilde sürücünün ba??n? çevreliyor olmas?, dijital göstergelerin iç dizayna uygun biçimde yerle?tirilmesi ve hiç s?r?tmamas?, direksiyon bölümünün ?ekil itibariyle orjinalli?i ile direksiyon simidinin kö?egene yak?n k?vr?ml? büyük bir parça ve amblemin hemen üstünde bulunan tek ve e?imli bir di?er parçadan daha olu?mas?. Spotlar?n ve ayd?nlatmalar?n sembolik olarak fark edilmesi, gösterge panellerininin sürücünün dikkatini da??tmamas? için ‘’ Head Up ‘’sisteminin tasarlanmas?. Tekerlek çeki? sisteminin yani arac?n motorunun HYbrid 4 sistemli olmas? ve ön tekerleklerin içten yanmal? termik motor ile arka tekerleklerin elektrikli bir ba?ka motor ile itilebilmesi. Dü?ük h?zl? sürü?lerde sadece elektrikli motora geçilebilmesi. Sahip oldu?u 2.2 l HD i motorun 150 KW güç üretmesi ve 6 ?anz?man?n?n olmas?. Ayn? motorun 70 KW l?k di?er elektrikli motorla desteklenmesi suretiyle toplam güç seviyesinin 220 KW ya ç?kart?labilmesi. Otomobilin s?f?r emisyonlu olmas? ve elektrik motoru sayesinde 3,2 l/ 100 km yak?t tüketimi yapabilmesi bunlarda baz?lar?.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort