Ölümsüz Canlı: Turritopsis Nutricula

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Turritopsis Nutricula, normal geli?en iki dönemin ard?ndan hayat döngüsünü devam ettirir ve polip döneme geri döner. Biraz daha açarsak; Turritopsis Nutricula yavrular? normal olarak polip dönemi ya?arlar. Daha sonra bu dönemi takip eden medusa dönemine girerler ve bu süreci de normal geçirirler. Bu dönemde ürerler. Bu üremenin ?ekli e?eylidir. Normal denizanalar? bu dönemin ard?ndan ya?lanmaya ba?larlar ve zamanla ölürler. Ancak Turritopsis Nutricula, bu dönemin ard?ndan ya?lanmaz ve polip döneme geri döner. Bu i?lem sürekli gerçekle?ir ve bu da ya?l?l???n önüne geçer. Yani Turritopsis Nutricula, sürekli olarak geli?ir ve tekrar yavru haline gelir. Henüz bu ke?if çok yeni ve bu yüzden bu denizanas? türüne ait çok ara?t?rma mevcut de?il. Ancak yeni ara?t?rmalar sonucu insanlar?n da sürekli dilinden dü?meyen gençle?me, anti-aging ( ya?lanma kar??t? ) vb. ifadeler tam manas?yla gerçekle?ebilir. Bu denizanalar? üzerine yap?lacak deneyler sayesinde birçok hastal??a çare bulunabilir. Bilim dünyas?nda heyecan yaratan bu ke?if oldukça ilgi toplad? ve ara?t?rmalar h?z kazand?, yabanc? makaleler artt?. Ancak Türkçe bilgiler henüz s?n?rl? durumda.Bu canl?y? ayr?nt?l? incelemek isteyen ve yabanc? dil bilenler için ?u yabanc? makaleler faydal? olacakt?r:
Jellyfishfacts
Sciencepub
ZD YouTube FLV Player

var flashvars = {
vurl: “http://www.bilgiustam.com/video/turritopsis.flv”,
yturl: “http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/fl_youTubeProxy.php”
};
var params = {
wmode: “transparent”,
allowFullScreen: “true”
};
var attributes = {
id: “my_wp_zdytfp_container_13093”,
name: “my_wp_zdytfp_container_13093”
};
swfobject.embedSWF(“http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/flash/zdytflv-player-dark.swf”, “v_wp_zdytfp_container_13093”, “425”, “349”, “9.0.0”, false, flashvars, params, attributes);

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.

Google dan Gelen Aramalar: