Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Neden Solaklar Hızlı ve Başarılıdırlar?

Neden Solaklar Hızlı ve Başarılıdırlar?

4390_zko_teardrop-300x197Sa? yar? küre ise, mekân ve ?ekil alg?lamas?nda daha fazla uzmanl?k kazanm??t?r. Kar??l?kl? ili?kiler içinde, farkl? ö?eleri kavrad??? bütünleri genel olarak de?erlendirir. Yar? küreler aras?ndaki i?lev farklar?, anatomi farklar?yla aç?klanmaktad?r. Çal??malar? de?erlendirilen olaylar?n % 65 sol yar?daki, zaman düzleminin dilde önemli bir rol oynayan bölgesi sa? yar?dakine göre daha geli?mi? oldu?u ortaya ç?km??t?r. Ara?t?rmalar sonucunda ilginç bir olay ortaya ç?km??t?r. Bu anatomik farklara kar??la?t?r?labilir oranda ceninde, hatta büyük maymunlarda rastlanm??t?r. Bu da bizi, insan?n ço?u zaman sol yar? küresinin konu?maya kar?? güçlü yetenekleri oldu?unu kan?tl?yor. Solaklar, sa? elin aynadaki yans?mas? de?ildir. Onlar aras?nda büyük farklar bulunmaktad?r. Yap?lar? farkl?d?r. Do?al solaklar?n dil merkezi sa? yar? kürededir, dolay?s?yla ustal?kla yazd?klar? sol elleriyle yazmaya yeteneklidir. Ancak ailelerin etkisi bu ki?ilerin sa? eliyle yazmaya iter.Tenis ve eskrimde solaklar çok ba?ar?l?d?r. Fakat Azemar ve Ripollonun ara?t?rmalar?na göre atletizm ve at?? yar??lar?nda sa? elini kullanan ki?iler ba?ar? sa?l?yor. Solaklar? ba?ar?ya iten neden, görsel bilginin alg?lanmas? ve harekete geçi? aras?nda zaman kazanmaktad?r. Üstünlü?ü harekete geçi?ten çok karar alma düzlemidir. Kesinlik de?il h?z üstünlü?üdür. Solaklar çok k?sa hareketle avantaj durumundad?r. Güçlü oldu?u anda hareket h?z?n? kesinlikten öte önemli olmad??? anda ?im?ek gibi sald?r?r. Sa?laklar ise karma??k hareketlere daha yatk?nd?r.
Solaklar?n, spor dal?nda ne kadar ba?ar?l? olduklar? geçmi?te kan?tlanm??t?r. Manuel Orantes, Jimmy Connors, Guillermo Villas, Rascoe Taner, Jonh Macenroe bu solak tenisçiler, ABD de 7 ödülün 5 ini, 5 Avusturya ödülünün 3 ünü, 4 Wimbledon final oynam??lard?r. Masa tenisinde dünyan?n en iyi pingpongcular? solakt?r. Bu da solaklar?n üstünlü?ünü ortaya koymaktad?r.1965 y?l?nda Dünya Eskrim ?ampiyonas?nda sporcular?n %55 solak oldu?u ortaya ç?kt?. Eskrim h?z gerektiren bir spor dal?d?r. Solaklar?n da ba?ar?l? olmas? tesadüf de?ildir. Sosyo kültürel ko?ullar solaklar? desteklemiyor. Ve küçüklükten sa? eli kullanmaya yöneltiliyor. Sol eli kullanmaya yönlendirilirse birçok spor dal?nda dünyaca ba?ar? elde edebiliriz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort