Neden Ömrümüzü Yastığa Gömüyoruz?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Bir günde 24 saat var ve biz bunun 8 saatini uyuyarak geçirirsek günümüzün üçte birinde uyuyoruz. Ortalama bir insan ömrünün 60 y?l olarak kabul edelim. Bununda üçte biri 20 y?l eder. Yani biz ömrümüzün 20 y?l?n? yast??a hediye ediyoruz. Peki neden? Tabi ki bununda cevab? çok basit; “millet olarak rahat? çok seviyoruz”. E?er biz uykumuzu en az?ndan 2 saat azalt?p günde 6 saat uyusak ne olur. Gelin bunu da hesaplayal?m…Bir gündeki 24 saatin 6 saatini uyursak günümüzün dörtte birini uyudu?umuz anlam?na gelir ve bu bir ömürde 15 y?l eder. Bir önceki hesaba göre 20 y?l uyumu?tuk fakat ?imdi bu 15 y?la dü?tü ve biz tam olarak ömrümüzden 5 y?l kazand?k. Hatta buna ömrümüzü 5 y?l uzatt?kta diyebiliriz. Bu 5 y?lda meslekte yükselebilir, ailemize ve arkada?lar?m?za daha fazla vakit ay?rabilir ve beklide dünyay? de?i?tirecek ?eyler yapabiliriz. Biz insanlar bu kadar basit olan bir ?eyi hiç mi dü?ünmüyoruz acaba? Hadi dü?ünüyoruz diyelim. O zaman hesab?n? m? yapam?yoruz? Bunun hesab?n? yapmak için illa matematik profesörü olmaya gerek yok sadece dört i?lem bilmek yeterli fakat i?te bizim sorunumuz burada ba?l?yor. Dü?ünüyoruz hesab? da yapabiliyoruz fakat biz uygulam?yoruz. Uygulam?yoruz diyorum çünkü istesek yapabiliriz hem de çok fazla zorlanmadan.
Hem kendimiz için hem ülkemizin gelece?i için hem de gelecek nesiller için yararl? bir birey olmak için günde sadece 2 saatlik bir fedakârl?k yetiyor gelin en az?ndan bunu bir deneyelim. Hem sabah?n ilk ???klar?nda uyanman?n ne kadar güzel bir duygu oldu?unu görecek ve vazgeçemeyeceksiniz. O zaman haydi bu ülke için daha iyi bir birey olmaya ba?layal?m ve gerekirse bu dünyay? hep birlikte de?i?tirelim…
Not: Erdal Demirk?ran’?n kitab?ndan derlemedir.
insan?n en az uyku ile en dinç oldu?u zaman ideal uyku süresinin en iyi tan?m?d?r arkada?lar…