Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Müzikte Armoni ve Aralık Kavramı İlişkisi

Müzikte Armoni ve Aralık Kavramı İlişkisi

4390_zko_teardrop-300x197Burada bahsedilen tüm kavramlar?n en temelinde ise aral?k kavramlar?n?n düzgün olarak kullan?lmas? yatmaktad?r. Seslerle oynaman?n temel faktörü olan aral?k kavram? çok basit bir yap? olmas?na kar??n oldukça zengin donan?mlara sahiptir. Bu aç?dan yakla??ld???nda müzi?i kavramak için öncelikle aral?k bilgisinin kavran?lmas? gereklidir.Aral?k
Müzikte iki ses aras?ndaki uzakl???n anlat?lmas?nda kullan?lan terime aral?k ad? verilir ve bu aral?klar seslerin aras?nda bulunan yükseklik fark?n?n belirlenmesini sa?lar. Pest sesten ba?layarak, tiz sese do?ru ölçülen aral??a ç?k?c? aral?k, tam tersi olan tizden, pese do?ru ölçülen aral??a ise inici aral?k ad? verilir. Bir oktav içerisinde bulunan aral?klara basit aral?klar, bir oktav?n d???nda olan aral?klara da bile?ik aral?klar denilmektedir.
Aral?k kavram? karma??k bir konu gibi gözükse de temelinde basit kurallar üzerine kurulmu? bir yap?d?r. Burada aral?klar?n nitelikleri önemlidir. Tam aral?k, büyük ve küçük aral?k, artm?? ve eksilmi? aral?k terimleri, seslerin aras?nda bulunan nitelikleri belirleyen yap?lard?r. Aral?klar?n kaçl? oldu?unu belirlemek için, ilk ba?lanan ses dahil olarak son sese kadar say?l?r. Örne?in: Do – re aras? 2’ li bir aral?kt?r. Aral???n niteli?ini belirlemek için yap?lmas? gereken ise seslerin yar?m ses mi tam ses mi oldu?unu saymakt?r. Buna göre, do ve re sesleri aras? tam ses oldu?u için bu ikili aral???n ad? büyük 2’ li aral?k olacakt?r.
Bu aral?klar? birer örnekle aç?klayal?m:
Tam aral?k: Dörtlü ve be?li aral?klar?n ifadesinde kullan?l?r. Aral???n tam olmas? için bir yar?m ses olmas? gereklidir. Örne?in: Do – Fa aral???, tam dörtlü aral?k, do – sol aral??? tam be?li aral?kt?r. Bu aral?klardan, do – fa aral???n? açarak konuyu daha ayr?nt?l? anlatal?m. Do- re – mi – fa, sesleri bu aral???n aç?l?m?d?r. Do, re aras? tam, re, mi aras? tam, mi, fa aras? yar?md?r.
Büyük aral?k: ?kili, üçlü, alt?l? ve yedili aral?klarda kullan?lan bir terimdir. ?kili ve üçlü aral?klar?n büyük olmas? için tam seslerden olu?mas? gerekli iken, alt?l? ve yedili aral?klarda bir tane yar?m ses olmas? gereklidir. Büyük aral?klar çevrildi?inde küçük olmaktad?r. Örnek: do – mi, aral??? iki tam sesten olu?tu?u için büyük üçlüdür. Çevrildi?inde bu aral?kta bulunan ilk ses do sesi de?il, mi sesi olacakt?r. Mi – do aral???nda, mi, fa ve si, do olarak iki tane yar?m ses bulundu?u için aral?k küçük alt?l? olacakt?r. Bunlara ek olarak üçlü aral?klar?n çevrimi, alt?l?, ikili aral?klar?n çevrimi, yedili olmaktad?r.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.