Msp Messenger Nedir? Nasıl Kullanılır?

0
47

4390_zko_teardrop-300x197MSP Messenger’?n Yaz?l?m Mühendisi Necmettin Özalp bu say?ya ula?man?n program?n online çeviri özelli?ine sahip olmas?yla ilgili oldu?unu belirtmi?. Ülkemizden bu tarz bir program?n ç?kmas? gurur verici asl?nda bu program Msn tarz? bir program msn’de yapt?klar?n?z? gerçekle?tirebiliyorsunuz fakat ilginizi çekecek k?s?ma gelecek olursak, Msp messenger’da online çeviri ad? alt?nda harika bir özellik bulunuyor.Online çeviri sayesinde dilini bilmedi?iniz bir kullan?c?yla kolayl?kla ileti?im kurabiliyorsunuz, bu özellikle birlikte dil seçimini yaparak siz türkçe konu?urken kar?? tarafa yazd?klar?n?z birçok dilde çevirilerek ula??yor. Buna ek olarak,sesli konu?mada da bir devrim niteli?inde. Ses komutlar? ile örne?in ingiliz bir arkada??n?zla sohbet ediyorsunuz siz Türkçe konu?un Msp Messenger sizin konu?tuklar?n?z? ?ngilizce olarak kar?? tarafa aktars?n.
Bu harika Türk yaz?l?m? Msn Messenger’a rakip olabilir mi bilinmez ancak Msn program?n?n bar?nd?rd??? tüm özellikleri bünyesinde ta??yor. Ek olarak toplu ar?ivleme yapabiliyorsunuz ve program? bir evrak çantas? gibi kullanabiliyorsunuz. Toplu dosya gönderiminde de büyük f?rsatlar vra bu programda,ar?ivleyip kayd?n?z? yapt?ktan sonra not ?eklinde uyar? alabiliyorsunuz. Msn’in taht?n? Msp Messenger’?n ele geçirmesi imkans?z de?il en az?ndan Türk yap?m? bir program?n bunu gerçekle?tirmesi çok güzel ayr?ca Msn’e nazaran birçok özelli?i ve eklentisi mevcut. 161 dilde çeviri yapabilen bu program sayesinde tüm dünya ile rahatl?kla ileti?im kurabileceksiniz.
Program? buradan indirip deneyebilirsiniz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.