Maya Nedir? Biyoteknolojik Kullanımları Nelerdir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Mayalar?n fizyolojik yap?lar?na bakt???m?zda ise; aerobik veya fakültetif anaerobik ( istemli anaerobik)   özelli?e sahip olduklar? görülür. Zorunlu anaerobik ( obligat)  olarak bilinen maya türü yoktur. Endüstriyel önem ta??malar?ndaki en büyük etken, glikoz fermantasyonunu  oldukça iyi gerçekle?tiriyor olmalar?ndand?r. Özellikle mayalar?n tan?mlanmalar? maya biyoteknolojileri için oldukça önemlidir.Oksijen yoklu?unda karbonhidratlar ; karbondioksit ve alkole dönü?türülürler. Ortaya ç?kan alkol (etanol) bira ve ?arap üretimi için ?i?elenir. Ekmek yap?m?nda ise ortaya ç?kan alkol buharla??r ve olu?an karbondioksit ekme?i kabart?r.
Glukoz fermantasyon reaksiyonu örne?ine bakarsak ;
C6H12O6 (glikoz) = 2C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP
?eker (glikoz) = Alkol + Karbon Dioksit + Enerji (ATP)