LG 3D Monitör Lansmanı

0
15

4390_zko_teardrop-300x197LG firmas?n?n Türkiye’de piyasaya sürdü?ü 3D Cinema teknolojisinin lansman?na geçti?imiz haftalarda kat?lm?? ve izlenimlerimizi payla?m??t?k. Bugün de LG Türkiye 3D ve LED monitörlerinin lansman? için ?stanbul Rumeli Hisar?’nda bloglar için güzel bir kahvalt? program? düzenledi. Etkinlikte çok say?da blog yazar? arkada?larla tan??mak ve teknoloji üzerine sohbet etme f?rsat? yakalad?k. Monitörden bilgisayara, tablet cihazlardan telefonlara her türlü alanda deneyimlerimizi biribirimizle payla?t?k. Kahvalt? sonunda LG den yetkililer sunumlarla D2342P (3D) ve E2381 (Led) modeli cihazlar? tan?tt?lar.

Led monitörün en belirgin özelli?i 11.9mm kal?nl??a sahip olmas?. Bu kal?nl?k monitörlede bulunan standart giri?ler için yetersiz oldu?undan tüm ba?lant?lar taban bölümüne yerle?itirilmi?. Böylece daha ??k bir görünüm elde edilmi?. Monitörün sahip oldu?unu Süper Çözünürlük özelli?i sayesinde dü?ük çözünürlükteki görüntüleri tam ekran izledi?inizde olu?an kalite kayb? en aza indirmek amaçlanm??. Bunun harici E2381 di?er rakipleri ve Lcd monitörlere göre %55 daha enerji tasarrufu sa?lad???ndan oldukça çevreci bir ürün olma özelli?ini ta??yor. 1920×1080 çözünürlük, 5ms tepki süresi, 10.000.000:1 kontrast oran?, yans?ma önleyici ekran yüzeyi gibi özelliklere sahip LG E2381 ‘yi be?endi?imiz söyleyebilirim.

Ektinlikte tan?t?lan di?er bir cihaz da 3D Monitör olan D2342P modeliydi. LG nin Cinema 3D teknolojisinin monitörlere uygulanm?? hali. 23inch, 1920×1080 çözünürlük, 5ms tepki süresi, 5.000.000:1 kontrast oran? gibi teknik özelliklerinin yan? s?ra üstün 3D özellikleri de bu monitörün art?lar?ndan. Sertifikal? titre?imsiz görüntü, 2D -> 3D dönü?ümü sa?layan teknolojisi, LED monitörlere göre %25 daha fazla enerji tasarrufu, yüksek parlakl?k oran?, enerji gerektirmeyen, gözleri rahats?z etmeyen, ??k ve uygun fiyatl? 3D gözlüklere sahip olmas? LG D2342P’nin eski sistemlere göre üstün özellikleri olarak söyleyebiliriz. Film izlemek ve oyun oynamak oldukça zevkliydi. Bu monitörlerden datayl? test yapma imkan? bulursak, yukar?da bahsetti?imiz tüm özellikleri daha kapsaml? ?ekilde sizlerle payla?may? umuyoruz.