Lazer Epilasyon Nedir? Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Lazer epilasyon en ba?ta kalbinde pil olan ki?ilere yap?lmamal?d?r. Daha sonra, a??r ?eker hastal??? olan ki?ilere, aç?k yaras? bulunan ki?ilerde yara etraf?na bile yap?lmamal?d?r. Ayr?ca dudakta uçuk varsa b?y?k bölgesine uygulanmamal?d?r. Akneli ciltte akne üzerine, ate?li hastal?k süresince de lazer epilayon yap?lmamal?d?r. Hamilelere lazerin bir zarar? görülmemi?tir. Fakat yine de riske atmamak gerekir.E?er kuru bir cildimiz varsa lazerden önce cilde peeling uygularsak can?m?z daha az ac?r. Ayr?ca eczanelerde cilt uyu?mas?n? sa?layan kremler kullanarak ac?y? en aza indirebiliriz. Epilasyondan sonra, lazer yap?lan bölge bir süre y?kanmamal?, herhangi bir bak?m kozmetik ürünü kullanmamal?y?z. Sorun olu?ursa hemen doktora ba?vurmal?, lazer yapt?rd???m?z yeri bilgilendirmeliyiz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.