Laptop Batarya Kullanım Süresi ve Şarj Ömrü Nasıl Uzatılır?

0
11

4390_zko_teardrop-300x197Mesela neler yapabiliriz;1- E?er office uygulamalar?n? kullan?p internet ve veri aktar?m?n? kullanmayacaksas?n?z Wi-Fi ve BlueTooth’u kapat?n Laptoplarda bu i?lemi k?sa yoldan kapatabilece?iniz k?sayol tu?lar? ya da ekran?n?zdaki programlardan bu hizmetleri devred??? b?rakabilirsiniz. Gereksiz yere aç?k kalan Wi-Fi ve BlueTooth’u kapatt???n?zda tasarruf sa?layacaks?n?z.
2- Laptoplar?n?zda oyun oynamamaya dikkat edin. Sadece batarya ile kullan?mlar?nda a??r? derecede güç gerektirip, ekran kart? ve i?lemcinin çal??mas?n? artt?racakt?r. Bu da sizin bataryan?z?n daha k?sa sürede tükenmesine neden olacakt?r. Yine benzer ?ekilde, DVD izlemek, müzik dinlemek gibi multimedya aktiviteleriniz de bu süreyi k?saltacakt?r. Ama yine de film izlemek istiyorsan?z bunu optik sürücünüz içerisindeki bir DVD’den yapmak yerine, o videoyu hard diskinize kopyalay?n. Harici bir uygulama olarak çal??an optik sürücü ayr? bir güç harcayaca??ndan bataryan?z?n kullan?m süresini azaltacakt?r.
3- Laptobunuzun firewire ba?lant?, USB cihaz ve optik sürücü gibi harici donan?mlar?n?z? devre d??? b?rak?n. Hatta mouse kullanmak yerine laptobunuzdaki touchpad’i kullanman?zda fayda vard?r.
4- Ekran parlakl???n?z? ayarlay?n. Yüksek seviyedeki ???k bataryan?z?n ömrünü k?saltacakt?r. Güç seçeneklerinden ekran parlakl???n? dü?ürmeni laptobun kullan?m süresini artt?racakt?r.