Kuşburnu Bitkisinin Faydaları ve Zararları

0
54

4390_zko_teardrop-300x197Ku?burnu özellikle de k?? mevsiminde tercih etti?imiz bir bitkidir. K?? mevsiminde dedim çünkü ku?burnu çay? k???n so?uk günlerinde içimizi ?s?t?r. Hemen hemen her evde olsa gerek. Çay d???nda bir de marmelat? var özellikle kahvalt?larda yedi?imiz. Peki, evlerimizde kendine bu kadar yer bulan ku?burnu hakk?nda ne biliyoruz ya da neler bilmiyoruz birlikte ö?renelim.?çeri?i:
Bol miktarda C vitamini deposudur ayr?ca fosfor ve potasyum bak?m?ndan da zengindir. A vitamini olan karoten, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içermektedir. Mineral madde yönünden de zengin olup yap?s?nda sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir, mangan, bak?r, çinko gibi katyonlar yan?nda sülfat, klorür, nitrat gibi anyonlarda bulunmaktad?r.

Yarar ve Zararlar?:
Vitamin ve mineraller bak?m?ndan oldukça zengin olan ku?burnunun, insan sa?l???na hiçbir ?ekilde zarar? yoktur. Zararlar?n?n aksine faydalar? ise saymakla bitmeyecek kadar fazlad?r.
??te temel faydalar?;
Dokulardaki sertle?melere ve kemik erimesine kar?? tedavide, kireçlenmelerde, siyatiklerde, romatizmada ve bula??c? hastal?klar?n tedavisinde, kemik k?r?lmalar?nda, ra?itizmde ve vücudun ba? dokular?n? güçlendirmede etkilidir.